Việc tiết kiệm nước của california mang lại những hiệu quả lớn

      Các biện pháp tiết kiệm nước ở California cũng đã làm giảm đáng kể phát thải khí nhà kính (GHG) và điện năng tiêu thụ trong tiểu bang.

      Đó là kết luận của nghiên cứu mới của Đại học California, Davis, được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters. Các biện pháp cắt giảm 25% lượng nước ở California đã được thực hiện vào năm 2015, sau vụ hạn hán kéo dài 4 năm tại tiểu bang gây ra sự sụp đổ của 542.000 mẫu đất, tổng chi phí kinh tế là 2,74 tỷ đô la và mất khoảng 21.000 việc làm.

     Các nhà nghiên cứu của Đại học California Davis nhận ra rằng, mặc dù mục tiêu 25% chưa đạt được trong một năm – với 524.000 triệu galông nước tiết kiệm được – tác động của các biện pháp này đã có tác động tích cực lên các mục tiêu môi trường khác.

Tại California, các ngành nước và các tiện ích năng lượng phụ thuộc chặt chẽ. Năng lượng được sử dụng bởi các hệ thống vận chuyển chuyển nước từ miền Bắc ẩm ướt sang miền Nam khô và đông dân cư hơn – kết hợp với việc sử dụng năng lượng tiện ích để xử lý và phân phối, tiêu dùng nước cho người sử dụng cuối cùng làm nóng, và thêm bơm và xử lý – cho 19 phần trăm tổng nhu cầu điện và 32 phần trăm của tổng nhu cầu khí đốt nhà máy không khí trên toàn tiểu bang.

    Tiến sĩ Edward Spang từ Đại học California Davis cho biết: “Do sự phụ thuộc lẫn nhau này, chúng tôi ước tính rằng việc giảm sử dụng nước đã giúp tiết kiệm điện đáng kể là 1.830 gigawatt giờ (GWh) so với những gì đạt được nhờ các chương trình hiệu quả của các chủ đầu tư điện năng trong giai đoạn này.

“Thay vào đó, chúng tôi tính toán rằng lượng phát thải khí nhà kính giảm được trực tiếp do việc giảm tiêu thụ điện đáng kể – trong khu vực có 524.000 tấn CO2. Điều này tương đương với việc lấy đi 111.000 xe hơi trên đường một năm. “

Để ước lượng lượng nước, năng lượng và tiết kiệm phát thải khí nhà kính đạt được trong suốt thời gian bảo tồn nguồn nước đô thị, các nhà nghiên cứu thu thập và tổng hợp một loạt các dữ liệu công khai. Họ ước tính tổng lượng nước tiết kiệm cho mỗi cơ quan nước báo cáo với Ban kiểm soát Tài nguyên Nước của Tiểu bang California; tiết kiệm năng lượng liên quan, thông qua các ước lượng không gian về cường độ năng lượng cung cấp nước theo vùng thủy văn; và cuối cùng, việc giảm phát thải khí nhà kính liên quan, sử dụng hệ số phát thải cho sự pha trộn điện năng của California (bao gồm cả việc tạo ra trong nước và nhập khẩu).

    Cuối cùng, họ so sánh chi phí bảo đảm những khoản tiết kiệm này thông qua việc tiết kiệm nguồn nước với chi phí của các chương trình hiện tại nhằm mục tiêu cụ thể là tiết kiệm điện hoặc giảm phát thải khí nhà kính.

    Đồng tác giả Giáo sư Frank Loge cho biết: “Quy mô của việc tiết kiệm năng lượng- phát thải khí nhà kính được tích lũy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là đáng chú ý. Thậm chí thú vị hơn là chi phí để đạt được các khoản tiết kiệm này thông qua việc tiết kiệm nguồn nước là cạnh tranh với các chương trình hiện có, đặc biệt nhắm tới mục tiêu giảm điện hoặc giảm phát tải khí nhà kính.

    Kết quả của chúng tôi cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tiết kiệm nguồn nước trực tiếp trong danh mục các lựa chọn chương trình và công nghệ để giảm lượng tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính đặc biệt thích hợp vì phân tích của chúng tôi chỉ dựa trên việc theo đuổi các mục tiêu cá nhân của việc tiết kiệm điện hoặc giảm khí nhà kính , chứ không phải là những lợi ích kết hợp của nước, điện và giảm phát thải khí nhà kính. “

     Ông nói thêm: “Cùng xem xét ba lợi ích này cùng với nhau sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả về chi phí của các chương trình tiết kiệm tập trung vào nước trong tất cả các kịch bản về sự kiên trì của chương trình và công nghệ. Có khuyến khích mạnh mẽ về các tiện ích về nước và năng lượng để hình thành quan hệ đối tác, cơ hội để bảo đảm những lợi ích tiết kiệm tài nguyên kết hợp với chi phí chia sẻ và cũng sẽ có lợi cho các cơ quan quản lý liên quan hỗ trợ các quan hệ đối tác này thông qua các biện pháp chính sách phù hợp và các sáng kiến tài trợ.

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180111224009.htm