Việc tưới tiêu bền vững có thể làm tổn hại tới các mục tiêu phát triển khác

Theo một nghiên cứu mới đây, theo đuổi việc tưới tiêu bền vững mà không có lợi ích hiệu quả về tưới tiêu thì có thể tác động xấu đến môi trường và mục tiêu phát triển ở nhiều nơi trên thế giới.

Việc khai thác quá mức nước ngầm để tưới tiêu là một trong những nguyên nhân chính gây suy thoái nước ngầm ở các vùng bao gồm Mexico, Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Phi, Trung Đông, và Trung Tây, Nam và Tây Hoa Kỳ.

Nghiên cứu từ Đại học Purdue và Đại học New Hampshire đã kiểm tra việc sử dụng nước ở cấp địa phương được định hình bằng những hiệu ứng quy mô lớn như thay đổi dân số, kinh tế, khí hậu và công nghệ. Nó được xuất bản trong tạp chí Environmental Research Letters. “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc theo đuổi thủy lợi bền vững – nhằm mục tiêu an ninh nước trong tương lai – không thể thực hiện một cách độc lập. Điều quan trọng là phải xem xét sự tương tác của nó với các mục tiêu phát triển bền vững khác.”

“Thực tế, nếu không cải thiện đáng kể năng suất của nước tưới, nó có thể làm tăng giá lương thực và mở rộng diện tích đất canh tác. Mô hình của chúng tôi cho thấy rằng điều này sẽ làm cho hơn 800 nghìn người bị suy dinh dưỡng và thêm 0,87 gigaton lượng khí thải carbon “.

Trong các mô hình kinh tế tập trung vào nước, bỏ qua các biến đổi địa lý trong một nền kinh tế có thể đưa ra dự báo sai lệch về nhu cầu và cung cấp nước ở địa phương.

Để khắc phục điều này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một mô hình toàn cầu hoá về cây trồng, sử dụng đất và phát thải carbon, gọi là SIMPLE-G. Họ kết hợp với mô hình cân bằng nước toàn cầu để điều tra những gợi ý của việc theo đuổi thủy lợi bền vững về an ninh lương thực và thay đổi sử dụng đất.

Tiến sĩ Liu nói: “Kết quả của chúng tôi cho thấy, để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), cần có những chính sách đồng thời giải quyết các yếu tố kinh tế xã hội và sinh thái của vấn đề.

Để đảm bảo an ninh lương thực, cần khuyến khích tưới tiêu bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào có sự bền vững về mặt môi trường, do đó điều quan trọng là cải thiện việc phân bổ không gian và thời gian cho nước được sử dụng cho thủy lợi.”