Trung Quốc tăng lượng mưa nhân tạo trong 3 năm tới

Trung Quốc đã công bố chương trình gây thêm mưa nhân tạo tại các vùng khô hạn của nước này trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12, nhằm tăng thêm 10% lượng mưa trước năm 2015.

Theo nhật báo China Daily, chương trình “Can thiệp thời tiết” dự định làm tăng thêm 230 tỉ m3 nước mưa hằng năm so với lượng nước mưa nhân tạo mỗi năm là 50 tỉ m3 như hiện nay. Trong mùa thu vừa qua, tình trạng khô hạn nặng tại miền Trung và Đông Trung Quốc đã khiến nỗ lực gây mưa nhân tạo tăng thêm 17%. Trước đây, chính quyền Trung Quốc cho biết, việc gieo mầm mưa trong mây bằng cách đưa những phân tử iode bạc vào bầu khí quyển bằng máy bay hoặc tên lửa đã phần nào giúp làm sạch không khí ô nhiễm tại Bắc Kinh trước mùa Olympic 2008, dù không phải lúc nào cũng thành công tốt đẹp.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)