Tình trạng nóng lên toàn cầu gây ra nguy cơ lũ lụt cho Trung và Tây Âu

Châu Âu dự kiến ​​sẽ gia tăng nguy cơ lũ lụt trong những năm tới, ngay cả khi trong kịch bản biến đổi khí hậu lạc quan về sự ấm lên 1.5 ° C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Một nghiên cứu đánh giá tác động của lũ lụt đối với ba kịch bản – nhiệt độ 1,5 o C, 2 o C và 3 o C – và thấy rằng phần lớn Trung và Tây Âu sẽ tăng nguy cơ lũ lụt ở tất cả các mức độ nóng lên và càng ấm hơn, nguy cơ càng cao.

Thiệt hại do lũ lụt ở châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng lên gấp đôi, từ mức tăng trung bình 113% nếu nhiệt độ được giữ ở mức 1,5 ° C, đến 145% theo kịch bản 3 ° C. Về dân số bị ảnh hưởng, dự báo tăng từ 86% lên 123%.

Trong khi mô hình cho Trung và Tây Âu là một trong những sự gia tăng nhất quán về nguy cơ lũ lụ, nghiên cứu cũng nhận thấy nguy cơ lũ lụt có thể giảm với nhiệt độ ấm hơn ở một số nước ở Đông Âu, nhưng những kết quả này cũng cho thấy mức độ không chắc chắn.

Tương tự, ở một số nước ở Nam Âu (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp), sự gia tăng tác động ở 1,5oC biến thành các dự báo không chắc chắn về mức nóng lên cao do lượng mưa giảm đáng kể.

Những phát hiện này là kết quả của một phân tích đa mô hình JRC, được xuất bản trong Tạp chí Khí hậu.

Nghiên cứu cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về các xu hướng tương lai về nguy cơ lũ lụt ở châu Âu đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị các kế hoạch thích ứng hiệu quả cho khả năng gia tăng mức độ nghiêm trọng và tần suất lũ lụt ở châu Âu.

Mô hình hóa nguy cơ lũ lụt ở châu Âu – sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng lớn nhất trong khuôn khổ của Dự án HELIX FP7, các nhà khoa học đã phân tích sự khác nhau về những thay đổi về nguy cơ lũ lụt ở quy mô quốc gia theo kịch bản về nóng lên toàn cầu 1,5, 2 và 3 độ từ mức tiền công nghiệp , và thảo luận lý do cho các kết quả quan sát được.

Mục đích của họ là xác định những xu thế nhất quán, mô hình độc lập đối với nguy cơ lũ lụt ở châu Âu do biến đổi khí hậu và xác định nguyên nhân của sự khác biệt và tương đồng giữa các dự báo nguy cơ lũ lụt sông.

Ba nghiên cứu bao gồm một loạt các phương pháp luận và các bộ dữ liệu liên quan đến khí hậu (như nhiệt độ và lượng mưa), mô hình thuỷ văn và lũ lụt, và đánh giá tác động.

Sự so sánh này làm sáng tỏ ảnh hưởng của dữ liệu được áp dụng và các phương pháp đánh giá các phép chiếu ảnh hưởng.

Kết quả từ ba cuộc đánh giá xác nhận rằng dự báo khí hậu là động lực chính ảnh hưởng đến xu hướng rủi ro lũ lụt trong tương lai.

Các yếu tố khác như sự điều chỉnh thiên lệch dự báo khí hậu, phương pháp đánh giá năm vượt quá mức nóng lên toàn cầu và độ phân giải không gian của dữ liệu đầu vào đã ảnh hưởng đến kết quả, nhưng chỉ ở mức độ nhỏ và không ảnh hưởng đến hướng thay đổi dự kiến trong ba kịch bản.

Các tác giả cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng mô hình dự đoán chính xác mức độ lũ lụt để đạt được các ước lượng về độ tin cậy. Hiện tại, điều này bị giới hạn bởi sự sẵn có của Các Mô hình độ cao kỹ thuật số (DEM) có độ phân giải cao ở các khu vực rộng lớn, ở đó các đặc điểm quy mô nhỏ có thể ảnh hưởng đáng kể tới việc phân bố lũ lụt.

Bối cảnh Nghiên cứu này khẳng định rằng sự ấm lên toàn cầu ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ lũ lụt sông ở châu Âu, mặc dù nó có thể thay đổi độ lớn từ khu vực này sang khu vực khác.

Theo thỏa thuận khí hậu Paris, các nước đã cam kết giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng xuống dưới 2 ° C và nhằm hạn chế tăng lên đến 1,5 ° C, đồng thời tăng khả năng thích nghi với những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Ngay cả khi sự ấm lên của trái đất bị giới hạn ở những mức này thì thay đổi nhiệt độ khu vực (và do đó tác động của biến đổi khí hậu) có thể khác biệt đáng kể so với mức trung bình toàn cầu.

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng có thể tránh được việc làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ lụt bằng cách hạn chế sự nóng lên toàn cầu đến ngưỡng nhiệt độ thấp hơn.

Tuy nhiên, nguy cơ lũ lụt tăng lên đáng kể được dự đoán ở châu Âu ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất về sự ấm lên là 1.5 ° C so với các giai đoạn tiền công nghiệp, kêu gọi các chính phủ quốc gia chuẩn bị các kế hoạch thích ứng hiệu quả để bù đắp cho những rủi ro gia tăng.

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180129092932.htm