Tìm thấy lượng nước dự trữ khổng lồ trên sao Hỏa

Trên khu vực giữa sao Hỏa , các nhà khoa học đã tìm thấy các lớp băng nước chôn vùi dưới chân chỉ dưới bề mặt hành tinh đỏ. Khám phá này bổ sung thêm chi tiết quan trọng vào lịch sử địa chất của Sao Hỏa và nó có thể định hình cách con người lấy nước trong tương lai trên Sao Hỏa  “Đây là một lối vào băng nước mới trên mặt đất trên sao hỏa”, Colin Dundas , nhà địa chất khảo sát địa chất Hoa Kỳ, người đồng phát hiện ra các lớp băng nói.

Các nhà khoa học từ lâu đã đưa ra giả thuyết rằng trữ lượng băng nước bị khóa dưới lòng đất trên sao Hỏa. Năm 2002, sứ mệnh của NASA Odyssey đã quét hành tinh này khỏi quỹ đạo và phát hiện các dấu hiệu của lớp băng đất nông ở vĩ độ cao. Năm 2008, sứ mệnh Phoenix của NASA đã đào băng nước tại bãi đáp của nó gần cực bắc sao Hỏa.

Và vào cuối năm 2016, các nhà khoa học sử dụng Tàu quỹ đạo trinh sát sao Hỏa (MRO) đã tìm thấy một tảng băng bị chôn vùi ở vĩ độ trung bình của sao Hỏa chứa nhiều nước như hồ Superior. Nhưng cho đến khi nghiên cứu của Dundas, được công bố ngày hôm nay trên tạp chí Khoa học , các nhà khoa học đã đấu tranh để hiểu mức độ và khả năng tiếp cận của các lớp băng dưới mặt đất của sao Hỏa.

Tám địa điểm nổi bật trong nghiên cứu mới bao gồm các bờ dốc, giống như cắt vào chiếc bánh, xói mòn đã làm lộ ra các lớp đá và băng mà MRO có thể nhìn thấy từ trên cao. Các dải băng xuất hiện đầu tiên giữa ba và sáu feet dưới lòng đất, ủng hộ quan niệm rằng các vĩ độ giữa của sao Hỏa định kỳ nhìn thấy những trận tuyết lớn hàng triệu năm trước, khi

“Chúng ta có thể lấy lõi băng để ghi lại sự thay đổi khí hậu trên Sao Hỏa gần đây, giống như chúng ta làm trên Trái đất.” Caltech Bethany Ehlmann , người đã tham gia vào nghiên cứu nói.

Nhiệm vụ của con người lên sao Hỏa có thể sẽ dựa vào việc khai thác nước từ môi trường địa phương, hoặc phân tách nó ra khỏi khoáng chất ngậm nước hoặc khai thác từ các mỏ băng. Con người sau đó sẽ uống nước hoặc phân hủy thành hydro và oxy, sau đó có thể được sử dụng để tạo ra không khí và khí mê-tan cho nhiên liệu tên lửa.

Theo một nghiên cứu năm 2016 của NASA cho thấy rõ ràng, băng có thể mang lại lượng nước nhiều hơn so với khoáng chất, nhưng nếu tảng băng này nằm quá sâu trong lớp đất đá muốn tiếp cận vào tảng băng này đòi hỏi phải đào qua 30 feet đá, thì việc khai thác băng không mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, nếu các tảng băng chỉ nằm trong một vài feet trên bề mặt thì kết quả lại rất tốt. Angel Abbud-Madrid , giám đốc Trung tâm Tài nguyên Vũ trụ thuộc Trường Mỏ Colorado  nói: “Thật đáng khích lệ hơn khi nước đá có thể có sẵn ở độ sâu đủ nông, có thể được sử dụng làm tài nguyên cho các sứ mệnh của con người tới Sao Hỏa” .

Nguồn: https://news.nationalgeographic.com/2018/01/mars-buried-water-ice-subsurface-geology-astronauts-science/?fbclid=IwAR0zsGbd2xnPRMpur5jYw63Ywdz3lEMs7xKrZ09EwfI2oTNU2wWdl7wJV3k