Tài nguyên nước ngầm nhiệt đới có khả năng chống lại biến đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters, nước ngầm có thể là nguồn nước có tính tái tạo, phục hồi cao ở vùng nhiệt đới vì lượng mưa lớn sẽ tạo điều kiện cho việc bổ sung, tái tạo nguồn tài nguyên này.

Quá trình quan trắc khí hậu cho thấy, sự nóng lên toàn cầu dẫn đến tổng lượng mưa ít hơn nhưng mưa to hơn, sự hiểu biết rõ ràng hơn về việc làm thế nào để bổ sung nguồn nước là rất quan trọng nhằm xây dựng các chiến lược sử dụng nước ngầm phù hợp hơn với sự biến đổi lớn về lượng mưa gây ra do biến đổi khí hậu.

Để kiểm tra xem các này được bổ sung như thế nào, Giáo sư Richard Taylor (UCL) và Tiến sĩ Scott Jasechko (Đại học Calgary) đánh giá các chữ ký hóa học trong lượng mưa và nước ngầm tại 15 địa điểm trên vùng nhiệt đới.

Bằng cách so sánh đồng vị ổn định của oxy và hydro trong các phân tử nước từ lượng mưa và nước ngầm, người ta thấy rằng việc nạp tiền nước ngầm xảy ra không cân xứng từ những trận mưa lớn. Trong trường hợp này, lượng mưa lớn được định nghĩa là lượng mưa vượt quá ngưỡng thứ 50 của lượng mưa địa phương.

Giáo sư Richard Taylor (UCL Geography) cho biết: “Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng lượng mưa lớn do sự ấm lên toàn cầu tạo ra đã tạo thuận lợi cho việc đổi mới các nguồn nước ngầm vì hơn 20% dân số thế giới dự đoán sẽ sống ở vùng nhiệt đới vào năm 2050. một nguồn lực sẽ tiếp tục tăng.

“Điều quan trọng là phải lưu ý rằng các kết quả chỉ đơn giản cho thấy xu hướng gia tăng lượng nước ngầm từ những trận mưa lớn.Những ảnh hưởng khác đối với lưu vực nước ngầm bao gồm bơm quá mức, thay đổi đáng kể lượng mưa và thay đổi sử dụng đất có thể làm suy yếu và áp đảo sự hồi phục của nguồn nước ngầm ở vùng nhiệt đới để thay đổi khí hậu”.

Nước ngầm là một nguồn nước ngọt không thể đánh giá qua vùng nhiệt đới, cho phép tiếp cận với nước uống an toàn và thường được sử dụng cho tưới tiêu nông nghiệp. Khả năng tồn tại lâu dài của nguồn nước ngầm và sinh kế và hệ sinh thái do nó duy trì do đó phụ thuộc vào việc bổ sung các nguồn này.

Tiến sĩ Scott Jasechko (Đại học Calgary) dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết: “Nước ngầm là nguồn tài nguyên duy trì cuộc sống cho nhiều người ở vùng nhiệt đới. Nghiên cứu trong tương lai sẽ tìm hiểu xem sự kết hợp của thay đổi khí hậu và bơm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nguồn cung cấp nước ngầm trên khắp vùng nhiệt đới”.