Sự tham gia của người dân vào các chính sách về nước là yếu tố then chốt đối với sự thành công của các hệ thống cấp nước thành phố

Theo một nghiên cứu của Đại học Portland, thông báo cho cư dân về các vấn đề về nước ở địa phương và liên quan đến các chính sách về nước của địa phương là chìa khóa để xây dựng hệ thống nước sạch thành phố.

Melissa Haeffner, giáo sư khoa học môi trường PSU và nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu, nói rằng những cư dân nhận được các thông tin liên lạc từ cục nước địa phương của họ hoặc phục vụ trong ban cố vấn hoặc ủy ban tư vấn hệ thống nước thành phố có những quan điểm và mối quan tâm phù hợp hơn với các nhà lãnh đạo chính trị và quản lý nước chuyên nghiệp.

Theo nghiên cứu của PSU công bố vào tháng 2 năm 2018 về Nghiên cứu Tài nguyên nước, có một sự khác biệt giữa cư dân, những người quan tâm đến chi phí và tình trạng thiếu nước, và các nhà quản lý nước quan tâm đến cơ sở hạ tầng nước lão thành .

Haeffner, người hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Bang Ohio và Đại học Utah, đã kết luận rằng việc thu hẹp khoảng cách giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề nước đã giúp tạo ra các hệ thống nước đô thị hiệu quả và bền vững.

Haeffner và cộng sự đã khảo sát những người tham gia khác nhau có những nhận thức và mức độ hiểu biết khác nhau về những vấn đề chính mà hệ thống nước thành phố phải đối mặt và sử dụng các cuộc phỏng vấn và khảo sát với thị trưởng, thành viên hội đồng thành phố, nhân viên công cộng và người dân ở phía bắc Utah.

Haeffner cho biết: “Tôi tin rằng điều quan trọng là phải nghiên cứu các yếu tố con người ảnh hưởng như thế nào đến chính sách nước của địa phương như là để nghiên cứu khoa học về chất lượng nước hoặc chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng nước. Nghiên cứu của tôi xem hành vi của con người tác động như thế nào đến chính sách nước của địa phương “.

Haeffner hy vọng sẽ mang lại quá trình cô phát triển cho nghiên cứu này để kiểm tra các hệ thống nước ở các thành phố khác ở Oregon và cuối cùng trên khắp thế giới.

nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180220123036.htm