Nông nghiệp hữu cơ có thể gây ô nhiễm nước ngầm

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ben-Gurion của Negev (BGU), sử dụng công nghệ giám sát chuyên ngành, đã xác định rằng nông nghiệp hữu cơ chuyên sâu có thể gây ô nhiễm đáng kể từ việc rửa trôi và thẩm thấu nitrate vào nước ngầm.

Nhu cầu chung đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của canh tác hữu cơ trong những năm gần đây nhằm cung cấp các sản phẩm thực phẩm lành mạnh không có các chất phụ gia hóa học như phân bón hóa học, thuốc trừ sâu đồng thời góp phần giảm ô nhiễm công nghiệp và nước ngầm trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, theo bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Thủy văn và Khoa học Trái đất (Hydrology and Earth System Sciences), các chất hữu cơ thâm canh sử dụng làm phân ủ phân trộn trước khi trồng cây trong nông nghiệp hữu cơ dẫn đến tỷ lệ ô nhiễm nước ngầm cao hơn so với các kỹ thuật bón phân hóa học dạng lỏng thông qua tưới nhỏ giọt.

Nghiên cứu sử dụng công nghệ Hệ thống giám sát lớp phủ bề mặt được phát triển tại BGU và thương mại hoá bởi Sensoil Innovations Ltd. để so sánh chất lượng nước trên toàn bộ vùng nông nghiệp hữu cơ không bão hòa trong các nhà kính canh tác thông thường ở Israel.

Hệ thống được thiết kế để giám sát các tính chất thủy lực của chất lỏng, khí và đất. Nó cho phép theo dõi thời gian thực nước ở các phần sâu phía dưới của lớp phủ bề mặt – từ mặt đất đến nước ngầm. Hiện tại, hệ thống đang được sử dụng tại hơn 25 địa điểm nghiên cứu và thương mại hóa tại Hoa Kỳ, Israel, Tây Ban Nha, Namibia và Nam Phi.

Trong khi ô nhiễm nguồn nước ngầm thường được cho là sự hòa tan quá mức một loạt các hóa chất, nồng độ nitrat cao trong nước ngầm là nguyên nhân chính cho việc ngừng sử dụng nước làm nước uống.

Sự rửa trôi nitrat dưới sự canh tác hữu cơ là do sự giải phóng chất dinh dưỡng từ phân hữu cơ đã bón cho đất trong giai đoạn đầu của mùa vụ. Trong giai đoạn này, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây non là rất thấp và sự rửa trôi của nitrates đến các phần sâu hơn của lớp phủ và nước ngầm là không thể tránh khỏi.

Nghiên cứu được Cơ quan Quản lý Nước Israel tài trợ đã được tiến hành trong các nhà kính thương mại ở phần phía nam của tầng nước ngầm ven biển ở Israel.