NIDO chuyển giao công nghệ xanh cho các nước đang phát triển

Tổ chức Phát triển công nghiệp (UNIDO) của LHQ đang tích cực điều phối các nguồn tài chính từ các nước tài trợ nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ xanh cho các nước đang phát triển và đã thành công trong các dự án được triển khai ở nhiều nước nghèo ở châu Á và  châu Phi. 

Với nguồn tài trợ gần 1 triệu USD từ Hàn Quốc, UNIDO hỗ trợ các nước dọc sông Mê Kông đánh giá và ưu tiên xử lý các điểm nóng ô nhiễm và chuyển giao công nghệ làm sạch môi trường. Với nguồn tài trợ 10 triệu USD của Nhật Bản, UNIDO và Nhật Bản đã phối hợp thực hiện các dự án đào tạo nghề, trang bị công nghệ xanh đặc biệt là công nghệ chế biến lương thực, kiểm tra chất lượng và an toàn lương thực, nguồn nước, phát triển các dịch vụ xanh phục vụ con người, mở ra các cơ hội việc làm mới và tăng thu nhập của các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương ở 7 nước châu Phi và Afghanistan.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)