Những vấn đề về nước ở Châu Á trong tương lai

Sự tăng trưởng kinh tế và dân số dẫn đến sự thay đổi khí hậu có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng trên khắp châu Á vào năm 2050, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học của MIT đã phát hiện.

Nghiên cứu sử dụng mô hình chi tiết để xác minh lại các kịch bản mà các nhà khoa học tin rằng sẽ xảy ra liên quan đến khả năng cung cấp và sử dụng nước trong tương lai. Trong báo cáo, các nhà khoa học kết luận rằng tồn tại nguy cơ thiếu nước rất lớnChâu Á trong tương lai – nơi có gần một nửa dân số thế giới.

Dựa trên một số mô phỏng các kịch bản tương lai, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tăng trưởng dự kiến cả về kinh tế và dân số cùng với thay đổi khí hậu trong 35 năm tới ở châu Á sẽ làm cho hơn 1 tỷ người “đối mặt với các nguy cơ về nước” so với hiện nay. Mặc dù sự thay đổi khí hậu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước ở nhiều nơi trên thế giới, nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ mở rộng công nghiệp và tăng trưởng dân số có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về tiếp cận nguồn nước.

Adam Schlosser, một nhà nghiên cứu và là phó giám đốc của Chương trình chung về Khoa học và Chính sách Thay đổi Toàn cầu và là đồng tác giả của nghiên cứu, nói: “Đó không chỉ là vấn đề biến đổi khí hậu. Chúng ta không thể bỏ qua sự tăng trưởng kinh tế và dân số trong xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu của chúng ta với các nguồn tài nguyên bao gồm cả nước và cách chúng ta quản lý chúng.”

Trong bài báo: “Các dự báo về áp lực nguồn nước dựa trên sự tăng trưởng kinh tế xã hội và các kịch bản biến đổi khí hậu: Một nghiên cứu điển hình ở châu Á” đã được công bố trên tạp chí PLOS One. Tác giả chính là Charles Fant, một nhà nghiên cứu tại Chương trình liên kết – MIT. Các đồng tác giả khác là Schlosser; Xiang Gao và Kenneth Strzepek, những người cũng là những nhà nghiên cứu tại Chương trình liên kết; và John Reilly, đồng giám đốc của Chương trình liên kết, là giảng viên cao cấp tại Trường Quản lý MIT Sloan. Các vấn đề chính dưới đây đã được nêu ra:

Những tác động của nhân tố con người và môi trường

Để tiến hành nghiên cứu này, các nhà khoa học đã xây dựng mô hình Hệ thống Toàn cầu Tích hợp (IGSM) đã được phát triển trước đây tại MIT, trong đó có các dự báo về tăng trưởng dân số, tăng trưởng kinh tế, khí hậu và lượng khí thải carbon từ hoạt động của con người. Sau đó họ liên kết mô hình IGSM với các mô hình sử dụng nước một phần lớn châu Á bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia nhỏ hơn.

Các nhà khoa học sau đó chạy một loạt mô hình vòng lặp với nhiều điều kiện khác nhau. Đầu tiên với kịch bản “Chỉ chú trọng tăng trưởng”, họ giữ các điều kiện khí hậu không đổi và đánh giá những ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế và dân số đối với cấp nước. Trong một kịch bản khác “Chỉ chú trọng khí hậu” các nhà khoa học đã duy trì giữ tốc độ sự tăng trưởng không đổi và đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu. Cuối cùng là kịch bản kết hợp “Khí hậu và Tăng trưởng”, họ đã nghiên cứu đồng thời tác động của tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng dân số và biến đổi khí hậu.

Theo Schlosser, với cách tiếp cận này, các nhà nghiên cứu tiếp cận nó theo cách này đã cho phép các nhà nghiên cứu dự đoán và đánh giá tầm quan trọng của các nhân tố kinh tế và môi trường tác động bởi con người dẫn đến tình trạng thiếu nước.

Mô hình này cũng cho phép nhóm đánh giá một số yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến các quốc gia khác nhau trong khu vực với nhiều mức độ khác nhau. Fant cho biết: “Đối với Trung Quốc, nó có vẻ như sự phát triển của ngành công nghiệp có tác động lớn nhất. Ở Ấn Độ, tăng trưởng dân số có ảnh hưởng rất lớn. Nó thay đổi theo vùng.”

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng các dự báo, đánh giá tương lai của bất kỳ nguồn cấp nước nào trong vùng cũng không đơn giản chỉ thêm vào các tác động của tăng trưởng kinh tế và biến đổi khí hậu mà nó còn phụ thuộc vào việc nguồn cấp nước vào và ra khỏi khu vực đó. Mô hình sử dụng một mạng lưới các lưu vực sông trong khu vực như một dữ liệu đầu vào, và như Schlosser ghi nhận, “Điều gì xảy ra ở thượng nguồn cũng ảnh hưởng đến các lưu vực hạ lưu. Nếu biến đổi khí hậu làm giảm lượng mưa gần các lưu vực thượng lưu trong khi dân số tăng lên ở mọi nơi, thì các ở hạ lưu sự thiếu nước sẽ nặng hơn.

Hướng nghiên cứu trong tương lai

Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục làm việc với các dự án liên quan, bao gồm một nghiên cứu về hiệu quả của các giải pháp ứng phó và giảm thiểu tình trạng thiếu nước. Trong khi những nghiên cứu này chưa kết thúc, các nhà khoa học nói rằng thay đổi các phương pháp sử dụng nước có thể có những tác động đáng kể. Schlosser nói: “Chúng tôi đang đánh giá mức độ mà các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng khí hậu – ví dụ như các công nghệ tưới tiêu hiệu quả hơn – có thể làm giảm nguy cơ thiếu nước ở tương lai của các quốc gi. Những phát hiện ban đầu của chúng tôi đã chỉ ra những nguy cơ cao và đòi hỏi các hành động mạnh mẽ và biện pháp hiệu quả cao hơn để giảm rủi ro.”

Các nhà nghiên cứu nói rằng họ sẽ tiếp tục xem xét và tinh chỉnh mô hình của nghiên cứu để thu được kết quả xác thực hơn nữa về tình trạng thiếu nước đáng kể trong tương lai.