Nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1.5 ° C hoặc 2 ° C: Giới hạn dưới sẽ làm giảm nguy cơ lũ lụt

Sự khác biệt nào đối với tài nguyên nước của Trái đất nếu chúng ta có thể hạn chế sự nóng lên toàn cầu đến 1,5°C thay vì 2°C ? Một nhóm nghiên cứu do Đại học Goethe do Frankfurt thực hiện đã mô phỏng các kịch bản này với các mô hình thủy văn toàn cầu. 

Sự khác biệt nào đối với tài nguyên nước của Trái đất nếu chúng ta có thể hạn chế sự nóng lên toàn cầu đến 1,5°C thay vì 2°C ? Một nhóm nghiên cứu do Đại học Goethe do Frankfurt thực hiện đã mô phỏng các kịch bản này với các mô hình thủy văn toàn cầu.

Một kết quả quan trọng: Dòng chảy cao và do đó nguy cơ lũ lụt sẽ tăng đáng kể so với mức trung bình 21% diện tích đất toàn cầu nếu nhiệt độ tăng lên 2°C. Mặt khác, nếu chúng ta quản lý để hạn chế sự gia tăng sự nóng lên toàn cầu lên 1.5°C, chỉ 11% diện tích đất toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu tháng 12/2015, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng nên được giữ ở mức dưới 2°C so với mức tiền công nghiệp, nếu có thể thậm chí dưới 1,5°C. Để tìm hiểu xem hai kịch bản này có ý nghĩa gì đặc biệt trong việc giảm rủi ro cho hệ thống nước ngọt toàn cầu, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang đã đưa ra một nghiên cứu đã được xuất bản và được đưa vào báo cáo đặc biệt sắp tới của Ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) về sự nóng lên toàn cầu 1.5°C.

B64

Tiếp cận với nước sạch là một thách thức lớn đối mặt với nhiều người, chẳng hạn như cậu bé này ở vùng Đông Bắc bán khô cằn của Brazil. Nhà cung cấp hình ảnh: Petra Döll

Do nhóm nghiên cứu do Giáo sư Petra Döll thuộc Khoa Địa lý tại Đại học Goethe Frankfurt dẫn đầu trong báo cáo Nghiên cứu Môi trường , nó đã sử dụng hai mô hình thủy văn toàn cầu để phân tích, được “cho ăn” với một loại khí hậu mới mô phỏng, được gọi là mô phỏng HAPPI. Chúng phù hợp hơn các loại mô phỏng trước đây để định lượng rủi ro của hai mục tiêu khí hậu dài hạn. Bằng cách tính toán bảy chỉ số, rủi ro cho con người, sinh vật nước ngọt và thảm thực vật được mô tả.

“Nếu chúng ta so sánh bốn nhóm quốc gia với thu nhập bình quân đầu người khác nhau, những nước có thu nhập trung bình thấp hoặc thấp sẽ thu lợi nhiều nhất từ ​​giới hạn nóng lên toàn cầu 1,5°C, nghĩa là tăng nguy cơ lũ lụt ở những quốc gia đó vẫn còn thấp hơn nhiều so với ở 2°C, ”Petra Döll, tác giả đầu tiên của nghiên cứu giải thích. Các nước có thu nhập cao sẽ thu lợi nhiều nhất từ ​​thực tế là các con sông và đất đai sẽ cạn kiệt ít hơn trong những tháng mùa khô.

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180502120007.htm