Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN “Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ TNN theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình”

11111Chiều nay, ngày 17/01/2014, tại TTQH&ĐT TNNQG, Hội đồng KHCN đã tiến hành tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong bài toán phân bổ tài nguyên nước theo đơn vị hành chính, thí điểm cho tỉnh Hòa Bình” do ThS. Luyện Đức Thuận, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc làm chủ nhiệm đề tài.

TS. Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc TTQH&ĐTTNNQG chủ trì Hội đồng. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Mai Đăng, Trường Đại học Thủy lợi; TS. Bùi Du Dương, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, PGS.TS. Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam; thành viên Hội đồng KHCN và đại diện các ban cùng tham dự.

Mở đầu, ThS. Luyện Đức Thuận, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày khái quát về kết quả thực hiện đề tài.

Tại Hội đồng, các ủy viên, phản biện đã xem xét, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng về nội dung, sản phẩm và kinh phí thực hiện của đề tài theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

(Hồng Nhung – NAWAPI)