Nước ngầm đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực

Các giáo sư về kỹ thuật dân dụng và môi trường Ximing Cai và Megan Konar, cùng với sinh viên cao học Landon Marston và giáo sư Tara Troy từ Đại học Illinois đã nghiên cứu mức tiêu thụ nước ngầm từ ba hệ thống nước ngầm chính. Sự phụ thuộc vào các tầng nước ngầm tăng lên rất nhiều từ năm 2000 đến năm 2008. Nó chiếm 93% lượng nước ngầm bị cạn kiệt ở Mỹ. Họ đã công bố những phát hiện của họ trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia

“Nước ngầm sâu giống như khí đốt tự nhiên, nếu bạn sử dụng nó, phải mất một khoảng thời gian để bổ cập lại, Cai nói. “Việc sử dụng không bền vững có nghĩa là mực nước bị hạ xuống, điều này làm cho việc bơm nước trở nên khó khăn và tốn kém hơn do chúng ta phải khoan sâu hơn. Nó cũng ảnh hưởng đến các hệ sinh thái gắn liền với mực nước, như suối và vùng đất ngập nước”.
Các nhà nghiên cứu đã theo dõi lượng nước tiêu thụ từ tầng chứa nước để xem nước có đi về đâu cả về địa lý và cách sử dụng. Ví dụ, khi nước được sử dụng để tưới cho một vụ mùa, các nhà nghiên cứu đã theo dõi nơi mà các loại cây này đã được vận chuyển đến.

Konar cho biết: “Khi chúng ta nghĩ đến nước, chúng ta nghĩ đến nước trực tiếp, nước chảy ra từ vòi nước của chúng ta. Nhưng chúng ta thực sự sử dụng rất nhiều nước dưới nhiều dạng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. “Chúng tôi nhìn vào nước ngầm đang được chuyển giao giữa các quốc gia dưới dạng nước trong sản phẩm.”

Các nhà nghiên cứu nhận thấy phần lớn 91 phần trăm nước ngầm được lấy từ 3 tầng chứa nước lớn nhất tại Mỹ được giữ lại trong nội địa. 9 phần trăm còn lại được xuất khẩu ra nước ngoài. Họ xác định các tiểu bang phụ thuộc nhiều nhất vào mỗi tầng nước ngầm và sự đổ vỡ của sản xuất bằng cách sử dụng nước từ mỗi tầng nước ngầm.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng việc có được thông tin chi tiết về cách sử dụng nước cũng như những tác động phức tạp về mặt kinh tế và môi trường của việc sử dụng đó có thể giúp các nhà hoạch định chính sách quyết định về quản lý tài nguyên nước.

Cai nói, “Vấn đề ở đây là sự cân bằng. Đó là khó khăn cho các nhà ra quyết định. “Có một sự cân bằng giữa môi trường và lợi nhuận kinh tế, và có một sự cân bằng giữa việc sử dụng hiện tại và việc sử dụng trong tương lai. Môi trường bị ảnh hưởng, thị trường lương thực bị ảnh hưởng, tài nguyên nghề cá bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ thông tin này cũng rất quan trọng cho công chúng hiểu vấn đề”.

Các nhà nghiên cứu cảm thấy rằng nghiên cứu cũng rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo quốc tế vì bất kỳ quyết định nào sẽ ảnh hưởng đến sản xuất lương thực và giá cả. Mặc dù xuất khẩu quốc tế chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng nước tiêu thụ, nhưng các mặt hàng xuất khẩu chiếm thị phần lớn ở các nước nhập khẩu.

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu d định nghiên cứu nhng lưu vực sông quan trọng Hoa K để có được bc tranh toàn diện hơn về tài nguyên nước t nhiên ở Hoa K. H quan tâm đến vic s dng nước chi tiết dưới các điều kin khác nhau, cả v mt kinh tế và môi trường.