NAWAPI tham gia Tuần lễ nước quốc tế Singapore (SIWW 2014)

IMG_2014061413220Đầu tháng 6/2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) đã tham gia Tuần lễ nước quốc tế Singapore (SIWW 2014) từ ngày 01 đến ngày 05/6/2014.

Tuần lễ Nước quốc tế Singapore là một sự kiện lớn, như một nền tảng toàn cầu để chia sẻ, đổi mới và cùng nhau tạo ra các giải pháp sáng tạo về nước; với hơn 70 sự kiện bao gồm triển lãm, hội nghị, diễn đàn; thu hút hơn 20.000 người thăm gia từ 118 quốc gia/ vùng lãnh thổ.

SIWW 2014 thảo luận về 04 chủ đề: nước đô thị, nước trong ngành công nghiệp, tích hợp Thành phố – Môi trường – Nước, tương lai của nước. Trong đó tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, việc sử dụng nước hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất và tìm kiếm các giải pháp công nghệ mới, bền vững để đáp ứng nhu cầu nước và vệ sinh an toàn hiện nay.

Tại SIWW 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham gia 03 sự kiện chính: Hội nghị bàn tròn về an ninh nguồn nước Châu Á diễn ra ngày 04/6/2014, Hội nghị thượng đỉnh về diễn đàn nước Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 15 diễn ra ngày 06/6/2014 và thăm Viện Chính sách tài nguyên nước thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu.

Thông qua Tuần lễ Nước quốc tế Singapore, ngài Giám đốc điều hành SIWW Maurice Neo tin tưởng rằng SIWW sẽ tiếp tục duy trì như nền tảng để giải quyết những thách thức mà ngành nước phải đối mặt trong hiện tại và tương lai.

(Hồng Nhung – NAWAPI)