Mô hình cơ sở giám sát, dự báo sụt lún đất và giới thiệu về phân tích nghịch (Phần 2-End)

Thanh Thuy NGUYEN1, Yuji IDE2

1Consulting Engineer, CTI Engineering Co., Ltd.

thuy@ctie.co.jp

2Senior Chief Engineer, CTI Engineering Co., Ltd.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản là một điển hình của sụt lún đất có niên đại từ xa xưa. Tình trạng sụt lún liên tục xảy ra bất chấp sự phục hồi nhất định của đầu áp, biến động của mặt đất. Các mô hình phân tích có thể theo dõi chính xác chuỗi thời gian xảy ra sụt lún này khi được cung cấp các thông số bằng cách áp dụng phân tích ngược.

Trong khi đó, những trường hợp nghiên cứu ở Osaka cho thấy những tham số chắc chắn tương ứng của các lớp chứa nước dựa trên việc theo dõi riêng lẻ từng lớp nhỏ. Các mô hình phân tích với các tham số chắc chắn được xác định thông qua phân tích nghịch. Quy trình tính toán có thể được áp dụng cho từng mô hình phù hợp với từng khu vực

lat38

Hình 1: Sư Phân tán vượt mức

lat39

 

Hình 2: Sơ đồ phân tích thuận và phân tích nghịch