Mô hình cơ sở giám sát, dự báo sụt lún đất và giới thiệu về phân tích nghịch (Phần 1)

Thanh Thuy NGUYEN1, Yuji IDE2

1Consulting Engineer, CTI Engineering Co., Ltd.

thuy@ctie.co.jp

2Senior Chief Engineer, CTI Engineering Co., Ltd.

Bài viết này nhằm xem xét tầm quan trọng của phương pháp phân tích nghịch để mô tả hiện tượng sụt lún và dự đoán sụt lún đất tương ứng với sự hạ thấp và phục hồi mực nước ngầm. Dựa trên số liệu quan trắc về sụt lún đất, phân tích nghịch đảo có thể xác định chắc chắn các thông số của lớp chứa nước khi dữ liệu các biến động của đầu áp được cung cấp. Ngược lại phân tích nghịch đảo có thể tiết lộ sự biến động của đầu áp khi các thông số của lớp chứa nước được cung cấp. Bài viết này nhấn mạnh về sụt lún đất ở Tokyo và Osaka – Nhật Bản.

lat25

Hình 1: Bản ghi giám sát sụt lún tại Kaimedo – Nhật Bản