Mực nước biển và nước ngầm thiếu liên kết trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Khoảng 250 triệu năm trước, khi Trái đất không có băng và nước xung quanh, đường xích đạo quá nóng đối với loài bò sát, mực nước biển vẫn tăng và giảm theo thời gian. Bây giờ, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát triển một cách theo dõi mực nước biển dâng và giảm để xem xét những gì gây ra sự thay đổi trong việc vắng mặt của băng.

Mingsong Li, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về khoa học địa lý, Penn State, cho biết: “Các mô hình ngày nay cho thấy mức tăng mực nước biển từ 2,5 đến 3 mét trong thế kỷ 21, chủ yếu là do sự tan chảy của băng và sự giãn nở nhiệt” Tuy nhiên, chúng ta biết rằng mực nước biển dao động ngay cả trong thời gian khi không có băng trên Trái Đất. Câu hỏi đặt ra là, cái gì gây ra sự biến động?

Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trong một số báo gần đây của Nature Communications rằng những ảnh hưởng do độ nghiêng của Trái Đất đối với lượng nước trong đại dương và nước ngầm chiếm những thay đổi mực nước biển trong giai đoạn này, Triass sớm.

“Khi mực nước biển giảm, mực nước ngầm tăng”, Li nói. “Chúng tôi thấy rằng các hồ làm tăng sự đa dạng sinh học của phấn hoa, và các loài khác thích những hệ sinh thái đó phát triển mạnh. Khi hồ giảm, sự đa dạng của các loài phấn hoa và các loài giảm.”

Sự tồn tại của các hồ và sông phụ thuộc vào mức nước ngầm. Nếu nước ngầm giảm, kích thước và độ sâu của hồ cũng giảm, do đó kích thước và sự đa dạng của các hồ và sông đóng vai trò như một đại diện cho mặt nước ở gần mặt nước – đỉnh của mặt nước – cư trú.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các trầm tích hình thành gần các cạnh của đại dương. Nếu một khu vực gần bờ biển, độ sâu biển khá nông. Điều này sẽ gây ra sự hỗn loạn và xáo trộn của các trầm tích, bao gồm cả sinh vật biển, tạo ra các lớp đá trầm tích mà các nhà nghiên cứu đã kiểm tra. Thủy triều, bão và các rối loạn khác trong vùng nước nông sẽ khuấy động đáy, trong khi xa bờ hơn, nơi nước sâu hơn, bất ổn không thể chạm tới đáy đại dương, cho phép trầm tích lắng xuống không bị xáo trộn.

Các nhà nghiên cứu có thể xác định trình tự của trầm tích lắng đọng trên đáy đại dương và sử dụng mô hình hỗn loạn này, theo dõi các cạnh của đại dương, cho thấy mực nước biển dâng cao.

Trong khi nghiên cứu này được thực hiện với trầm tích từ Nam Trung Quốc, mực nước biển trong thời kỳ đầu Triass.

“Độ nghiêng của Trái đất góp phần vào một gradient nhiệt độ cực”, Li nói. “Với độ nghiêng lớn, nhiều nước hơn sẽ đi vào bầu khí quyển từ vĩ độ trung bình và cao hơn. Lượng mưa nhiều hơn đang đổ vào các lục địa trung tâm và nhiều nước hơn đi vào nước ngầm.”

Trong thời gian này, có những đại dương và một hồ lớn ở trung tâm được gọi là lưu vực Germanic Basin. Đánh giá khu vực nơi hồ này tồn tại cho thấy sự giãn nở và co lại của nguồn nước mặt liên kết với nước ngầm này.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự rung lắc của Trái đất có một chu kỳ khoảng 33.000 năm. Nếu tất cả nước ngầm ngày nay đã trở thành nước biển, mực nước biển sẽ tăng hơn 1.000 feet.

Các ước tính hiện tại về mực nước biển dâng bởi Hội đồng Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu chỉ xem xét ảnh hưởng của việc làm tan băng, giãn nở nhiệt và can thiệp nhân tạo trong lưu trữ nước trên đất. Li tin rằng sự cân bằng giữa nước ngầm và nước biển cần được xem xét bởi vì lượng nước biển dâng hoặc giảm có thể xảy ra do sự thay đổi từ nước ngầm thành nước biển có thể lớn.

Li lưu ý rằng khoảng hai phần ba các thành phố trên thế giới với hơn 5 triệu người mỗi nằm ở các vùng ven biển thấp dưới 30 feet so với mực nước biển hiện tại.

Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180403120002.htm