Khai thác nguồn tài nguyên nước ngọt phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế khu vực ven biển

Họp Hội đồng Khoa học và công nghệ nghiệm thu kết quả đề tài.
Ngày 23/6/2011, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã nghiệm thu đề tài “Đánh giá khai thác tổng thể tài nguyên nước ngọt phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế khu vực ven biển huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre” do PGS. TS Nguyễn Văn Lập – Viện Địa lý tài nguyên TP Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.
Để thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã đưa ra mục tiêu nghiên cứu là đánh giá nguồn tài nguyên nước mặt và nước trong hệ thống giồng cát ven biển huyện Ba Tri, đề xuất các phương án bổ cấp nước cho giồng cát để tăng trữ lượng nước khai thác. Ngoài ra, đề tài còn thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ lọc nước cung cấp nước sạch quy mô hộ gia đình phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

Với kết quả đạt được, Hội đồng khoa học và công nghệ đã đánh giá cao và cho rằng nhóm tác giả đã hoàn thành sản phẩm theo đề cương đề ra. Cụ thể đã lắp đặt, vận hành và đánh giá mô hình bơm nước cho giồng cát, xã Bảo Thạnh bao gồm các hạng mục: Xây dựng 1 ao lắng kích thước 10 x 15 x 1,5 m, hồ chứa nước bằng bê-tông có mái che, hệ thống ống dẫn nước và ống bổ cấp, 21 giếng bổ cấp bằng bê-tông có nấp đậy; 34 bộ xử lý nước hộ gia đình,…

Dự án thành công giúp giải quyết tình hình thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế khu vực ven biển Ba Tri tỉnh Bến Tre, đồng thời tiếp tục nhân rộng cho các địa phương khác trong thời gian tới.

(Theo Sở KHCN Bến Tre)