Giải pháp bảo vệ tài nguyên nước ngầm trong các khu đô thị Việt Nam

Van Lam NGUYEN and Van Hoan HOANG

Hanoi University of Mining and Geology

Việt Nam là đất nước đang trong quá trình phát triển, do đó nhu cầu về sử dụng nước ngầm ngày càng tăng cao. Tuy nhiên hiện tại nguồn nước ngầm tại Việt Nam đang bị suy thoái ở mức báo động tại nhiều khu đô thị. Trên cơ sở phân tích và đánh giá những biến đổi về chất và lượng trong quá trình khai thác và sử dụng nước ngầm tại các khu đô thị, bài nghiên cứu này sẽ cung cấp các giải pháp bảo vệ hợp lý và toàn diện để bảo đảm phát triển bền vững của đô thị

lat14

Hình 1. Quá trình phát triển của mực nước trong lỗ khoan tầng chứa nước Pleistocen quan sát ở phía nam đồng bằng sông Hồng (Q108b, Q109a, và Q110a)

lat15

Hình 2: Hình dạng hạ thấp của mực nước ngầm tại Hà Nội

lat16

 

Hình 3. Quá trình phát triển của mực nước lỗ khoan quan trắc Q015030 Pleistocene tầng nước ngầm (qp1) Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh