Điện toán đám mây giúp tích hợp tài nguyên môi trường Việt

tt718Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố hợp tác với IBM trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây cho trung tâm dữ liệu mới, tích hợp tất cả các số liệu về tài nguyên và môi trường của Việt Nam trên nền tảng điện toán đám mây.
Với trung tâm dữ liệu mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ministry of Natural Resources and Environment – MONRE) sẽ có được một bức tranh toàn cảnh về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Giải pháp điện toán đám mây sẽ cung cấp cho MONRE một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) linh động với khả năng tích hợp và mở rộng các cơ sở dữ liệu lớn; nâng cao tính linh hoạt và tối ưu hóa tài nguyên, mang lại một trải nghiệm tự phục vụ và theo yêu cầu dành cho người dùng, đồng thời giúp hạ thấp đáng kể chi phí quản trị cho Bộ.

CloudBurst là một giải pháp chuyên dụng, được thiết kế để tối ưu hóa các tải công việc kinh doanh với mức độ tùy biến tối thiểu và có khả năng triển khai một cách nhanh chóng, dễ dàng trong một trung tâm dữ liệu. Giải pháp này bao gồm một hệ thống được tích hợp và tải sẵn các phần mềm, máy chủ, thiết bị lưu trữ và các dịch vụ cần thiết đi kèm.

IBM đã hợp tác chặt chẽ với MONRE để xác định yêu cầu, ngay từ giai đoạn ban đầu cho đến khi phát triển một chiến lược chung để quản lý và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại. IBM đã đề xuất với MONRE việc sử dụng giải pháp IBM CloudBurst, một giải pháp Điện toán Đám mây tích hợp, để thiết lập một môi trường điện toán đám mây riêng có thể đáp ứng các mục tiêu chiến lược cả trong ngắn hạn và dài hạn của MONRE.

(Theo vnmedia.vn)