Chức năng của địa chất thủy văn và bảo vệ nước ngầm

Duc Huy TRIEU, Ba Quyen PHAM, Dai Phuc HOANG, Thanh Tung TONG

Northern division for Water Resources Planning and Investigation,

No. 10 Lane 42 Tran Cung Street, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Hanoi

Emai: trieuduchuy@gmail.com

Nước ngầm là một nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị, đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất sử dụng trong thành phố Hà Nội. Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên này, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để làm rõ đặc điểm địa chất thủy văn chi tiết và mối quan hệ giữa các tầng nước ngầm cũng như tầm quan trọng của nguồn nước mặt. Kết quả của các nghiên cứu này sẽ rất hữu ích trong việc bảo vệ nguồn nước ngầm ở Hà Nội. Bài nghiên cứu này giải thích các tính năng của các tầng chứa nước tại Hà Nội và các thành tựu đầu tiên trong việc phân loại các khu vực có điều kiện biên khác nhau như nước ngầm ở phía tây và tây nam của thành phố, từ đó chỉ ra các điểm thử nghiệm giếng khoan trong dự án.

lat32

Hình 1: bản đồ địa chất thủy văn nền đá tại Hà Nội