Các ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số trong công nghệ xử lý nước của GE

Bộ phận nghiên cứu Công nghệ xử lý nước của tập đoàn GE đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với hai công ty công nghệ và phân tích nước – WaterSmart Software và Smart Earth Technologies (SET) – để tăng cường khả năng ứng dụng kỹ thuật số trong việc phân phối và quản lý nước.

Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng hiệu quả của các tiện ích liên quan đến sử dụng nước cũng như cải thiện sự tham gia của người tiêu dùng thông qua việc phát triển các ứng dụng.

Giám đốc Tiếp thị Công nghệ Nước và Quản lý Ralph Exton của GE nói: “Sử dụng dữ liệu, điều khiển từ xa và phân tích, chúng tôi đang làm việc để biến đổi cách thức hoạt động của các công trình nước, giúp họ vận hành hiệu quả hơn đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị mà họ cung cấp cho người tiêu dùng. Làm việc với WaterSmart và SET, chúng tôi sẽ tập hợp các chuyên gia về lĩnh vực sâu và công nghệ phân tích của họ theo những cách độc đáo để giải quyết những nhu cầu này và bổ sung các dòng giá trị mới cho các dịch vụ cấp nước.”

Các ứng dụng như công cụ truyền thông người tiêu dùng số và các công cụ tương tác đang được các công ty cùng phát triển. Các ứng dụng dùng chung được phát triển bao gồm các công cụ giao tiếp người tiêu dùng số và tham gia cung cấp thông tin thanh toán, xác định rò rỉ, điều khiển van từ xa, thông báo độ phân giải và hiểu biết sâu sắc về sử dụng nước. Thông tin này sẽ làm cho người tiêu dùng dễ hiểu thói quen sử dụng nước của họ, tiết kiệm tiền và bảo vệ tài sản của họ khỏi những thiệt hại về mặt nước tốn kém.

Đối với dịch vụ tiện ích, các ứng dụng tự phục vụ của khách hàng này sẽ cắt giảm chi phí để phục vụ các tài khoản người tiêu dùng bằng cách chủ động giải quyết các mối quan tâm của khách hàng, giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu quả thanh toán. GE tuyên bố rằng công nghệ xử lý nước và quy trình của nó đang giúp định hướng tương lai của ngành công nghiệp nước bằng cách tạo ra môi trường liên kết và thông tin cho các đô thị và các tiện ích