Các giải pháp làm giảm tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước: Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Đồng Tháp

Thuong Vu NGUYEN1, Van Trung PHAM2

1Dong Thap Water Supply and Urban Environment Company Ltd,

ntvdowasen@gmail.com

2Dong Thap Water Supply and Urban Environment Company Ltd

Nước là một nguồn tài nguyên vô giá. Nó là điều cần thiết cho sự sống còn của con người. Tuy nhiên, những thách thức của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang là mối đe dọa lớn đối với an ninh nước, đặc biệt là ở tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy, các nhà quản lý của tỉnh Đồng Tháp đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết những vấn đề này. Nhiều giải pháp đã được thực hiện như tăng cường cơ sở hạ tầng cấp nước, cải thiện các dịch vụ cấp nước, cũng như việc thu thập và xử lý nước thải, mục đích là để sử dụng nước hiệu quả và bền vững, bảo vệ tài nguyên nước. Một trong những dự án đang được thực hiện là “Hệ thống thoát nước cho thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”, dự kiến sẽ giúp thích ứng và bảo vệ nguồn nước mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.