Bộ TN&MT tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

tin_ISONgày 29/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai – Trưởng ban chỉ đạo áp dụng TCVN ISO 9001:2008 chủ trì Hội nghị tập huấn về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng: Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành “Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ TN&MT”. Mục tiêu: tiếp tục cải cách hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan đơn vị trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và là quyết định bắt buộc trong cải cách hành chính của Bộ TN&M.

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã quan tâm và đẩy mạnh việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Bộ góp phần cải cách hành chính nâng cao chất lượng xử lý công việc.

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định 280/QĐ-BTNMT ngày 6/3/2014 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Quyết định 367/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2014 ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ TN&MT.

Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, đến nay, mới có 7 đơn vị xây dựng và đang duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

DSC_5680

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đắc Đồng – Phó Trưởng ban chỉ đạo áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ TN&MT đã phổ biến Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ TN&MT.

Hội nghị tập trung phổ biến Quyết định 367 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, phổ biến các quyết định pháp luật được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia. Các đại biểu đã nghe đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng phổ biến các nội dung liên quan đến triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

(Theo monre.gov.vn)