Khai mạc Khóa đào tạo ngôn ngữ lập trình Python

Sáng ngày 27/03/2023, tại trụ sở Trung tâm, đã tổ chức khóa đào tạo ngôn ngữ lập trình Python với sự hỗ trợ của chuyên gia IT tới từ BGR. Tới dự và phát biểu khai mạc khóa học có Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy.

Với mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về ngôn ngữ lập trình Python, hướng dẫn các học viên chi tiết về việc sử dụng Python trong việc thu nhận, xử lý và trích xuất dữ liệu vào Bigdata, các bước để thiết lập Bigdata cũng như sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để hỗ trợ phục vụ các bài toán chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến xử lý dữ liệu..

Khóa học sẽ do chuyên gia IT của BGR, ông Erich Odon Muhire trực tiếp giảng dạy được chia thành lớp cơ bản và nâng cao. Dự kiến thời lượng cho mỗi khóa đào tạo là một tuần và được chia làm 3 đợt.

Tham dự khóa đào tạo có 30 học viên từ các Liên đoàn và trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (NAWAPI), nhóm cán bộ CNTT của Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ tài nguyên nước hỗ trợ ông Erich trong quá trình đào tạo.

Ông Muhire hướng đến một khóa đào tạo với phần thực hành làm nòng cốt, trong đó sẽ có các ví dụ và bài tập thực tế để đảm bảo học viên có thể tự mình xử lý công việc khi kết thúc khóa đào tạo.

Đây là khóa đào tạo đầu tiên trong chuỗi đào tạo giúp Trung tâm tự thiết kế các ứng dụng cho Bộ Dữ liệu lớn dưới sự giám sát và cố vấn của chuyên gia BGR.

Tác giả:Nawapi