Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng Nam Sông Hậu”

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng Nam Sông Hậu” cấp quốc gia năm 2021. Chủ trì cuộc họp là Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các chủ nhiệm đề tài khoa học.

Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy                                                           chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại hội đồng, đại diện nhóm tác giả, Chủ nhiệm đề tài – Tiến sĩ Lê Thị Mai Vân cho biết, năm 2021 nhóm tác giả được giao tiếp tục thực hiện đề tài “Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng Nam Sông Hậu”. Đến nay tập thể tác giả đã hoàn thành cơ bản khối lượng công việc được giao theo đúng quyết định điều chỉnh. Tóm tắt kết quả thực hiện được của đề tài.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu xây dựng được bộ chỉ số tích hợp sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức, phục vụ phân bổ nguồn nước; áp dụng thí điểm phân bổ nguồn nước vùng Nam sông Hậu.

Qua nghiên cứu, đề tài đã xác định được thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước khu vực Nam sông Hậu dựa vào chỉ số thuộc nhóm Xác định thứ tự ưu tiên phân bổ của Bộ chỉ số sử dụng bền vững tích hợp tài nguyên đất và nước; xác định và lựa chọn được phương án phân bổ nguồn nước khu vực Nam sông Hậu dựa vào chỉ số thuộc nhóm Phương án phân bổ nguồn nước của Bộ chỉ số sử dụng bền vững tích hợp tài nguyên đất và nước.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được công bố qua 02 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành (1bài trong nước, 1bài nước ngoài), hỗ trợ đào tạo 1 nghiên cứu sinh, 1 thạc sĩ.

Đại diện nhóm tác giả, Tiến sĩ Lê Thị Mai Vân báo cáo tại hội đồng.

Thay mặt Hội đồng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài. Đề tài thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý. Phó tổng giám đốc đề nghị tập thể tác giả tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

Toàn cảnh họp hội đồng.