Cuộc họp cấp cao về việc thực hiện các mục tiêu liên quan đến nước

Trước Ngày nước thế giới (22 tháng 3), một cuộc họp cấp cao sẽ được tổ chức trực tuyến để truyền cảm hứng cho hành động đồng thời thu hút sự chú ý đến chủ đề năm 2021: Giá trị của Nước. Cuộc họp Cấp cao về việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu lien quan đến nước của Chương trình nghị sự 2030 sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 2021.Nước cần thiết cho sự tồn tại của mọi sự sống và hệ sinh thái. Mục tiêu Phát triển Bền vững 6 (SDG 6) về đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người là nền tảng phần lớn của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững. Mối đe dọa ngày càng tăng do căng thẳng nước ở các khu vực khác nhau trên thế giới gây ra những hậu quả sâu rộng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an ninh lương thực, y tế, hệ sinh thái, sản xuất năng lượng, xóa đói giảm nghèo và bình đẳng giới, v.v.

Thế giới hiện đang đi chệch hướng trong việc đạt được các mục tiêu của SDG 6, trong khi chỉ còn 10 năm nữa để đạt được các SDG, vì vậy các quốc gia cần chung tay tìm ra giải pháp để cải thiện nhanh chóng tiến độ của SDG 6. Trong cuộc họp Cấp cao vào tháng 7 năm 2020, Liên hợp quốc, các Chính phủ và các bên liên quan đã đưa ra Khung Tăng tốc Toàn cầu SDG 6. Khung Tăng tốc này đang thúc đẩy sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với năm yếu tố thúc đẩy chính: tài chính, dữ liệu và thông tin, đổi mới, quản trị và phát triển năng lực.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, tầm quan trọng của việc tiếp cận đầy đủ nước an toàn và vệ sinh nhằm ngăn ngừa dịch bệnh càng được khẳng định. Nhằm hướng đến Thập kỷ về Nước và Phát triển Bền vững (2018-2028) thành công, Cuộc họp sẽ tìm cách đưa ra các giải pháp trong các bối cảnh khác nhau, đồng thời cũng xác định các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan đến nước.

Mục tiêu của cuộc họp cấp cao như sau:

– Nâng cao nhận thức toàn cầu của mọi người về tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc thực hiện SDG6.

– Hỗ trợ Khung Tăng tốc Toàn cầu SDG 6, các khuyến nghị của Hội đồng Cấp cao về Nước và khuyến khích công bố các hành động trong vấn đề này.

– Xác định các thách thức và trở ngại trong việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu liên quan đến nước của Chương trình nghị sự 2030 đồng thời chia sẻ các giải pháp từ các bối cảnh khác nhau.

– Nêu bật tính cấp thiết của nhu cầu huy động các nguồn lực và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng cấp nước, bao gồm cả trong bối cảnh thúc đẩy các hành động khẩn cấp liên quan đến nước và vệ sinh là chìa khóa để ngăn chặn COVID-19, xây dựng một tương lai bền vững và công bằng hơn.

– Tăng cường vai trò đối tác toàn cầu giữa các bên, khu vực và quốc gia từ các lĩnh vực khác nhau để tham gia vào lĩnh vực nước, chia sẻ bài học và kinh nghiệm, cải thiện việc thu thập và phân bổ nguồn lực và đồng bộ hóa các hành động về nước và vệ sinh.

Nguồn: https://www.unwater.org/high-level-meeting-on-the-implementation-of-the-water-related-goals/