Một số hình ảnh tại Hội thảo Lập kế hoạch Hành động Dự án “ Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha 2”

Hội thảo Lập kế hoạch Hành động Dự án “ Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha 2” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QHĐTTNN) và Viện Khoa học Địa chất – Tài nguyên Liên Bang Đức (BGR) phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh về Hội thảo:

tt347

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN phát biểu tại Hội thảo

tt348

Ông Jens Boehme – Kiến trúc sư trưởng của Dự án phát biểu tại Hội thảo.

tt349

Ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN đọc tham luận tại Hội thảo.

tt350

Ông Frank Wagner – Thành viên của BGR đọc tham luận tại Hội thảo

tt351

Các đại biểu chia nhóm thảo luận

tt352

Các đại biểu chia nhóm thảo luận

tt353

Đại diện các nhóm trình bày bài tham luận của nhóm mình.

tt354

Đại diện các nhóm trình bày bài tham luận của nhóm mình.

tt355

Đại diện các nhóm trình bày bài tham luận của nhóm mình.

tt356

Các đại biểu phát biểu ý kiến tranh luận tại Hội thảo.

tt357

Các đại biểu phát biểu ý kiến tranh luận tại Hội thảo.

tt358

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

tt359

Toàn cảnh Hội thảo.

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)