Họp lập kế hoạch chi tiết dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”

IMG_2940Ngày 8/8/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp lập kế hoạch chi tiết Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”. Tham dự cuộc  họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; đại diện về phía Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) có ông Andreas Renck – Cố vấn trưởng Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” cùng các chuyên gia, cán bộ đến từ NAWAPI cũng như BGR.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” do Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức trực tiếp thực hiện nhằm mục đích tăng cường năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật của các cơ quan chính phủ, đặc biệt là các cơ quan có chức năng/ nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước ở cấp độ Trung ương (Bộ Tài  nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia); bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở Việt Nam nhằm ngăn ngừa nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên “Chính sách môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên” trong khuôn khổ hợp tác phát triển song phương giữa hai Chính phủ.

IMG_2943

Hiện tại, Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” đã bước sang giai đoạn 2. Tại Hội thảo trước đó, 2 bên đã thống nhất kế hoạch hoạt động của giai đoạn 2 là: Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước tại các địa phương; Cập nhật, bổ sung và lưu trữ thông tin dữ liệu về nước ngầm trong vùng Dự án; Đóng góp của Dự án cho công tác quản lý tài nguyên nước tại các tỉnh và nâng cao nhận thức và phát triển mạng lưới gồm các bên liên quan về các vấn đề nước dưới đất.

IMG_2939

Tại cuộc họp, 2 bên đã thống nhất các kế hoạch chi tiết của giai đoạn 2 dự án, lập các mô-đun chỉ số như: Lập biện pháp quản lý hoặc bảo vệ nước dưới đất được xây dựng bởi NAWAPI tại hai tỉnh ven biển, trên cơ sở hướng dẫn thực hành; Tại các Sở TNMT của hai tỉnh ven biển, hoạt động đo đạc, thu thập số liệu về các mực nước dưới đất và độ mặn nước dưới đất được cung cấp liên tục cho giai đoạn (01/2018 – 12/2019); đánh giá tóm tắt chung về tình hình nước dưới đất với các lựa chọn cho hoạt động cấp nước sinh hoạt do NAWAPI và Sở TNMT cùng soạn thảo sẽ được gửi đến những cơ quan thẩm quyền ra quyết định dựa trên bối cảnh khung của quy hoạch phát triển của tỉnh ven biển đã chọn.

IMG_2944

Kết thúc cuộc họp, 2 bên đã thống nhất kết quả của giai đoạn 2 sẽ bao gồm:
1. Các quy trình và tiêu chuẩn: Các hướng dẫn thực hành phục vụ công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nước dưới đất cấp tỉnh được thiết lập và đưa ra tại các Sở TNMT của các tỉnh thực hiện dự án.
2. Cơ sở thông tin / Theo dõi nước dưới đất: Các cải tiến về kỹ thuật và thể chế cho sự mở rộng, vận hành và sử dụng các mạng quan trắc giám sát nước dưới đất phục vụ việc ra quyết định của tỉnh được cụ thể hóa trong các biện pháp thử nghiệm.
3. Các chiến lược quy hoạch và quản lý nước dưới đất: Các thông tin cơ bản về tài nguyên nước dưới đất và việc sử dụng nước dưới đất được chuẩn bị phục vụ cho các quyết định quy hoạch và quản lý, được đánh giá dựa trên cơ sở đảm bảo an ninh nguồn cấp.
4. Nâng cao nhận thức và kết nối mạng: Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền ra quyết định và các nhà nghiên cứu về Đồng bằng sông Cửu Long  với công tác bảo về nước dưới đất và tăng cường hợp tác kết nối mạng lưới liên tỉnh và nội tỉnh giữa các bên liên quan.

(TTDLTNN)