Hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lần 2”

tt45Ngày 06 tháng 12 năm 2010, tại khách sạn Melia Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lần 2” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước(CWRPI) phối hợp với Viện Liên bang Khoa học Địa chất và Tài nguyên thiên nhiên(BGR) của CHLB Đức tổ chức.

Hội thảo lần này là sự tiếp nối thành công của hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lần 1” diễn ra vào ngày 09 tháng 07 năm 2010 tại khách sạn Hoà Bình, Hà Nội. Tham dự hội thảo có ông Jelle Van Gijn – Đại diện cho ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), ông Jens Boehme – Cố vấn trưởng dự án, đại diện của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Viện Quy hoạch Thủy Lợi, Viện Khoa học địa chất, UB sông MeKông, Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ TNMT, đại diện các sở TNMT các tỉnh có sự tham gia của dự án, các cơ quan báo chí, truyền hình và các cá nhân, ban nghành có liên quan. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các phương pháp Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn và thuận lợi trong công tác quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là trong công tác khảo sát, điều tra và quản lý tài nguyên nước ngầm ở Việt Nam. 

Các chuyên gia của BGR cũng khuyến cáo về tình trạng ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên nước của Việt Nam đang diễn biến một cách nhanh chóng. Đồng thời, họ cũng đưa ra lời kêu gọi cần phải có những biện pháp hữu hiệu và kịp thời để ngăn chặn tình trạng này. Ông Lê Đình Dũng – Trưởng phòng Công nghệ thông tin  thuộc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước nêu bật tầm quan trọng của việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước thống nhất cho cả nước, ông Dũng kêu gọi các bên liên quan cùng thiết lập và chia sẻ dữ liệu này nhằm hỗ trợ các cấp có thẩm quyền trong việc hỗ trợ ra quyết định tiến tới bảo vệ Tài nguyên nước một cách có hiệu quả.

tt44

Ông Lê Đình Dũng – Trưởng phòng CNTT thuộc TT Tư liệu và Thông tin TNN phát biểu tại hội thảo

Ông Jens Boehme – Cố vấn trưởng của dự án cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tài nguyên nước một cách toàn diện. Ông cũng hy vọng rằng, thành công của dự án sẽ mở rộng mô hình điều tra, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước từ một mô hình thí điểm là Nam Định  được mở rộng và áp dụng cho cả nước. Trong pha 2 của dự án, BGR sẽ phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tổ chức thêm nhiều cuộc hội thảo và các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ của các bên liên quan.

Hội thảo “ Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lần thứ 2” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên  nước thuộc Bộ Tài Nguyên Môi Trường phối hợp với Viện Liên Bang Khoa học Địa chất và Tài nguyên thiên nhiên (BGR) của CHLB Đức tổ chức đã thành công tốt đẹp./

 

 


(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)