Vương Quốc Bỉ tài trợ Việt Nam 60 triệu Euro cho lĩnh vực nước, vệ sinh và quản lý nhà nước

Chiều 22/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Cao Viết Sinh, đại diện Chính phủ Việt Nam và ông Peter Moor, Tổng Vụ trưởng Hợp tác Phát triển, Vương Quốc Bỉ đã ký Biên bản cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác phát triển, thông qua Chương trình hợp tác định hướng giai đoạn 2011-2015 giữa Việt Nam và Vương Quốc Bỉ.
Với thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 60 triệu Euro được đại diện hai chính phủ ký lần này sẽ tập trung vào các lĩnh vực nước, vệ sinh môi trường và quản lý nhà nước.
Đại diện Chính phủ Việt Nam và Vương Quốc Bỉ khẳng định, chương trình hợp tác này phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015 của Việt Nam, dự kiến được thông qua vào cuối năm 2011. Trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình từ năm 2010, hai bên nhận thấy rằng cần điều chỉnh các phương thức viện trợ hiện tại nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các dự án.
Theo nội dung ký kết trên, chương trình sẽ phân bổ 30 triệu Euro cho lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường để ứng phó và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu tại ba tỉnh là Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh. Chương trình cũng chú trọng tăng cường năng lực thể chế để giảm thiểu những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu, đồng thời trợ giúp hỗ trợ quy hoạch không gian vùng, quy hoạch đô thị và quản lý nguồn nước một cách toàn diện và có sự tham gia của người dân.
Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hai Chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực chung về cải cách lập kế hoạch. Trong quá trình triển khai quỹ tín thác đa bên sẽ có thêm sự tham gia của một số nhà tài trợ, để khai thác hiệu quả kinh nghiệm của các nhà tài trợ trong cùng lĩnh vực và bảo đảm triển khai nhân rộng cải cách lập kế hoạch sang các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Thông qua chương trình hợp tác ủy thác với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Vương Quốc Bỉ sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực tăng cường quản lý nhà nước.
Hai bên nhận thấy sự cần thiết sớm ban hành các chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thông qua xây dựng thí điểm vườn ươm doanh nghiệp, đặc biệt trọng giai đoạn đầu. Chính phủ Bỉ dự kiến hỗ trợ Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ và thực hiện thí điểm để ươm tạo các doanh nghiệp khoa học công nghệ vừa và nhỏ. Lĩnh vực quản lý nhà nước dự kiến được phân bổ 12 triệu Euro. Trong bối cảnh của Việt Nam còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, chương trình hợp tác dự kiến dành 12 triệu Euro cho quỹ xây dựng năng lực, gấp 3 lần so với giai đoạn trước, với nhiều suất học bổng khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu trước mắt và lâu dài về nguồn nhân lực chất lượng./.
(Theo Monre.gov.vn)