Ứng dụng mô hình toán trong quản lý tài nguyên nước lưu vực Mê Kông

Mới đây, Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công (MRCS) đã phối hợp với Ủy ban sông Mê Công Thái Lan tổ chức tổ chức Hội thảo giữa kỳ đánh giá các nghiên cứu điển hình của các quốc gia thuộc Ủy hội sông Mê Công về mô hình toán ứng dụng trong quản lý và phát triển bền vững tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Công tại Băng Cốc, Thái Lan.
vv15
Mô hình tính toán từ lâu đã là một trong các công cụ quan trọng để MRCS sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá các tác động của dự án nhà máy thủy điện, tình trạng mưa lũ, hạn hán, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xâm nhập mặn… Bộ công cụ (MRC Toolbox) này bao gồm: mô hình Thủy động lực học, mô hình phân tích thổ nhưỡng, mô hình cân bằng nước, mô hình tổng hợp tài nguyên nước và mô hình xói lở; các công cụ phân tích và cơ sở dữ liệu.
Tại hội thảo, các nhóm Mô hình của các quốc gia đã trình bày các kết quả đạt được trong năm 2011. Riêng nhóm Mô hình của Ủy ban Mê Công Việt Nam trình bày về nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến ĐBSCL và các biện pháp ứng phó. Kết quả cho thấy, các tác động về diễn biến dòng chảy, mực nước (lũ, kiệt) và tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng tới ĐBSCL ứng với các kịch bản khác nhau về nhu cầu sử dụng nước, biến đổi khi hậu, và nước biển dâng.
Hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật của Nhóm Mô hình thuộc MRCS trong việc giúp Nhóm mô hình của các nước thành viên nâng cao hiệu quả ứng dụng DSF/MRC Toolbox, đồng thời nhất trí tiếp tục triển khai các nghiên cứu điển hình trong năm 2012 bao gồm việc ứng dụng bộ mô hình và các hoạt động nhằm nâng cao năng lực.

Nguồn tin: Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam