Tổ chức ICEAL (Pháp) giúp Nam Định xử lý ô nhiễm nguồn nước

Viện Hợp tác châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh (ICEAL) của Cộng hòa Pháp đang triển khai Dự án thí điểm áp dụng công nghệ vi sinh xử lý nước mặt các kênh mương bị ô nhiễm tại huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) bằng chế phẩm sinh học BIOVASE của công ty IDRABEL (Bỉ).
Được thực hiện trong vòng 18 tháng kể từ cuối tháng 9/2010, dự án với tổng kinh phí gần 438.000 USD có mục tiêu cải thiện chất lượng nước, hạn chế mùi hôi thối do nước ô nhiễm gây ra và tái lập hệ sinh thái tại một số kênh, mương trên địa bàn huyện Ý Yên. Trong thời gian đầu, dự án được triển khai tại kênh S40 dài 3,7 km tại thị trấn Lâm.
ICEAL là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị, phi tôn giáo và độc lập. Được thành lập năm 1991 với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển bền vững, ICEAL được hưởng quy chế tư vấn bên cạnh Hội Đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc (ECOSOC) từ năm 1995 và là đối tác của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) từ năm 2000. Hiện nay, ngoài các dự án tại Burkina Faso, tổ chức này đang hợp tác với Công ty KEOPS, Liên đoàn Quốc gia các công trình công cộng (FNTP) của Cộng hòa Pháp và Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế (Tradeco) nhằm thúc đẩy và triển khai một số dự án xử lý nước ô nhiễm, tín dụng nhỏ, nâng cao khả năng quản lý và tay nghề cho các lãnh đạo xí nghiệp vừa và nhỏ và công nhân xây dựng Việt Nam.

 

(Theo Hữu Chiến – Monre)