Tăng số hộ sử dụng nước sạch ở nông thôn

Ngày 9/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn về Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tại Diễn đàn, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, đến nay Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách mới, hỗ trợ tích cực cho việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là Nghị quyết 30a về Hỗ trợ giảm nghèo nhanh ở 63 huyện nghèo; Quyết định 167 về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Nghị định 80 về định hướng giảm nghèo bền vững; Quyết định 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Nghị định 41 về tín dụng nông thôn… Đây là những thuận lợi cơ bản, góp phần thúc đẩy việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phát triển.
Sau 2 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới đang trở thành phong trào rộng khắp cả nước, bước đầu huy động được sự tham gia của người dân và cộng đồng. Chuyển biến đáng kể nhất là số hộ dùng nước sạch tăng khoảng 8%; việc đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã được đặc biệt chú trọng; nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu xây dựng nông thôn mới đạt khoảng 30%…
Về mục tiêu của chương trình từ nay đến năm 2012, ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới cho biết: “Thứ nhất, các bộ ngành sẽ hoàn thành hướng dẫn cho các xã xây dựng nông thôn mới theo phân công của Chính phủ từ nay đến cuối năm 2011 và đầu năm 2012. Thứ 2, phải củng cố nâng cao chất lượng ban chỉ đạo các cấp bằng cách tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới. Thứ 3, hoàn thành công tác quy hoạch, trong đó đặc biệt là cuối năm 2011 này phải xong 50% số xã hoàn thành quy hoạch và đến 2014 phải hoàn thành 100% số xã”.
Ông Tăng Minh Lộc cũng khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ ưu tiên hỗ trợ các xã xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phát triển sản xuất và vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó đặc biệt ưu tiên tư vấn và hỗ trợ những xã đăng ký đạt mục tiêu theo 19 tiêu chí của chương trình phát triển nông thôn mới giai đoạn từ nay đến năm 2015.
 
(Theo Monre.gov.vn)