Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam

tt925Ngày 12/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về giám sát các kết quả và tác động của Dự án hợp tác Việt Nam – CHLB Đức “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”. Dự án được triển khai thực hiện vào tháng 6/2009 và dự kiến kết thúc vào tháng 6/2014.

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ các giải pháp bảo vệ nước dưới đất tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng và thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Dự án cũng hướng tới việc tăng cường năng lực quản lý Nhà nước và năng lực kỹ thuật chuyên môn cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và các Liên đoàn trực thuộc. Dự án cũng thiết lập mối quan hệ giữa các Bộ, các cơ quan, đề án liên quan nhằm quản lý tổng hợp tài nguyên nước hiệu quả hơn.
Tại Hội thảo, Tiến sỹ Arne Hoffmann – Rothe, Trưởng Ban Hợp tác Khu vực châu Á và châu Đại dương (Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức) cho biết, mục đích của Hội thảo nhằm tìm hiểu kiến thức về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực cũng như năng lực quản lý của các nhà quản lý tài nguyên nước. Từ đó phía Đức sẽ có cách hỗ trợ mang lại hiệu quả cao nhất trong việc bảo vệ nước dưới đất phục vụ người dân.
Ông Jens Boehme, Cố vấn trưởng Dự án cho biết: Sản phẩm cao nhất của Dự án là công tác bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ khi bắt đầu thực hiện, các chuyên gia Dự án đã tiến hành xây dựng một kế hoạch cụ thể. Trong đó đã đưa ra các phương pháp và dịch vụ tư vấn về quản lý và bảo vệ nước ngầm được xây dựng tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng và thành phố Hà Nội. Các chuyên gia Dự án cũng đã thiết lập nhóm tập huấn viên nòng cốt cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước để chuyển giao kiến thức cho các Liên đoàn và hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm. Đồng thời tiến hành thiết lập Hội nghị bàn tròn về quản lý tổng hợp tài nguyên nước tập trung vào lĩnh vực quản lý nước ngầm tại Việt Nam và đưa ra các biện pháp nâng cao nhận thức về bảo vệ nước ngầm.
Ông Jens Boehme khẳng định: Với sự nỗ lực của chuyên gia Dự án cũng như cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước Việt Nam, chắc chắn công tác bảo vệ nước dưới đất của Việt Nam sẽ được cải thiện và nguồn nước ngầm được phục hồi. Hiện tại, mực nước ngầm tại các đô thị Việt Nam đang ở trong tình trạng ô nhiễm và suy giảm nghiêm trọng.
“Trong giai đoạn 1 Dự án, chúng tôi đã tập trung xây dựng mô hình thí điểm dự báo tài nguyên nước, xây dựng mạng quan trắc tại Nam Định và sẽ bàn giao lại cho Sở TN&MT khi kết thúc Dự án. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng mô hình tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng và thành phố Hà Nội”, ông Jens Boehme nói.
Hiện tại, các chuyên gia Dự án đang tiến hành nghiên cứu mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại các địa phương thuộc Dự án, tìm ra đặc thù của từng tỉnh và những thiếu hụt trong công tác quản lý tài nguyên nước mà các tỉnh cần hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực, phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất có hiệu quả cao nhất.  
 tt926

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các chỉ tiêu nhiễm mặn nước dưới đất, ô nhiễm nước dưới đất và sử dụng nước dưới đất. Tiến sỹ Đỗ Tiến Hùng (Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước) kỳ vọng, sau khi kết thúc, Dự án sẽ đem lại sản phẩm thiết thực trong công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất và đưa Trung tâm Quy hoạch thành Trung tâm có thương hiệu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)