Tài trợ 93 triệu USD hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

tt997Ngày 12/1, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Australia, Đan Mạch và Anh đã cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký thỏa thuận tài trợ 93 triệu USD hỗ trợ chung cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam giai đoạn 3 (2012-2015).

Tại lễ ký kết, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nhấn mạnh: Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã được triển khai qua hai giai đoạn và đã đạt được kết quả đáng khích lệ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được chương trình vẫn còn những khó khăn thách thức cần được khắc phục và xử lý trong giai đoạn 3 như vấn đề cải thiện chất lượng nước, thúc đẩy vệ sinh, cấp nước sinh hoạt cho vùng khó khăn, tăng tính bền vững cho công trình sau đầu tư… Vì vậy, nguồn vốn của các nhà tài trợ lần này sẽ giúp Việt Nam hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 3 và Việt Nam sẽ cam kết sẽ nỗ lực để sử dụng nguồn vốn hỗ trợ một cách thiết thực và hiệu quả nhất.
Cũng tại lễ ký kết, ông Michael Wilson, Tham tán Công sứ của Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) ghi nhận những kết quả Việt Nam đạt được trong hai giai đoạn trước của chương trình đồng thời nhấn mạnh việc Việt Nam không hoàn thành mục tiêu về vệ sinh trong giai đoạn 2. Vì vậy, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu về vệ sinh trong giai đoạn 3 này. Việc tiếp tục hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, cũng như sự ủng hộ lâu dài của các nhà tài trợ đối với công cuộc phát triển nông thôn ở Việt Nam.
Mục tiêu giai đoạn 3 của Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ phấn đấu đạt 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, 65% số hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 45% số hộ gia đình ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh, các trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế được cấp nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh…
 

 (Theo Monre.gov.vn)