Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 18: Bàn giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2011 – 2012 cho Bộ trưởng Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia

tt971Ngày 8/12, tại Siêm Riệp – Campuchia, phiên họp lần thứ 18 Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã chính thức khai mạc. Tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam Nguyễn Minh Quang đã chính thức bàn giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2011 – 2012 cho Ngài Lim-kin-ho, Bộ trưởng Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Mê Công quốc gia Campuchia.
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Ủy hội 2010-2011 do Việt Nam đảm nhiệm đã giải quyết nhiều khó khăn, vượt qua thách thức và đạt được rất nhiều thành tựu.
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Phiên họp Hội đồng lần thứ 17 là một giai đoạn đáng ghi nhớ của Ủy hội. Tại phiên họp này, các nước thành viên đã thống nhất việc phê chuẩn Thủ tục Chất lượng nước, Chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Kế hoạch Chiến lược Ủy hội giai đoạn 2011-2015, và hiện nay chúng ta đang biến các văn kiện thành các hành động cụ thể. Việc phê chuẩn các văn kiện quan trọng này cho thấy Ủy hội đang tích cực chuẩn bị để có thể ứng phó với những biến động trong lưu vực của chúng ta.  
Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, mặc dù chất lượng nước sông Mê Công hiện tại nói chung vẫn đang khá tốt, nhưng chúng ta vẫn cần hết sức quan tâm về chất lượng nước tại một số khu vực đông dân cư và phát triển mạnh các hoạt động nông nghiệp. Thủ tục Chất lượng nước được phê chuẩn sẽ giải quyết những vấn đề chất lượng nước trong lưu vực hiện đang được quan tâm.
Bên cạnh đó, chúng ta đang phát triển tổ chức theo định hướng tăng cường tính tự chủ của các quốc gia thành viên, được thể hiện rõ trong Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2011 – 2015. Với mục tiêu chuyển giao các chức năng then chốt và nghĩa vụ tài chính của Ủy hội về cho các quốc gia thành viên đảm nhiệm, Ủy hội sẽ dần dần đạt tới giai đoạn chín muồi về tính tự chủ và đề cao trách nhiệm của mỗi quốc gia thành viên. Tại phiên họp, chúng ta sẽ nghe báo cáo tiến độ về việc chuẩn bị lộ trình của Ủy hội và của các quốc gia thành viên về nhiệm vụ quan trọng này.
“Chiến lược Phát triểu lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước ra đời trong bối cảnh lưu vực sông Mê Công đang đối mặt với việc gia tăng nhanh chóng các hoạt động phát triển. Chiến lược sẽ là nền tảng cho các Chương trình hợp tác của Ủy hội và các Bộ, ngành tại các quốc gia áp dụng hướng tiếp cận liên ngành, xuyên biên giới và có sự điều phối để phát triển và quản lý bền vững tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên khác trên toàn lưu vực”, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói.
Trong khi Ủy hội đang chuyển mình theo các định hướng mới, hạ lưu của lưu vực sông Mê Công đang bị đe dọa bởi các tác động trong hiện tại và tương lai của biến đổi khí hậu. Gần đây, các điều kiện khí hậu diễn ra bất thường, khó dự đoán, là một trong những mối lo ngại lớn về môi trường trong lưu vực. Bộ trưởng khẳng định, những thành tựu của Ủy hội trong phát triển bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trong lưu vực Mê Công gắn liền với sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên và các đối tác phát triển.
Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 18 sẽ kết thúc vào ngày 9/12.
 
(Theo Monre.gov.vn)