Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 1100/TTg-QHQT về việc Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng thế giới (WB).

 

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án với đại diện của WB.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư Pháp và các cơ quan liên quan để hợp đồng tài trợ sớm có hiệu lực.

Được biết, Dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL” có 4 hợp phần: Hợp phần A: Hỗ trợ quy hoạch và xây dựng năng lực tài nguyên nước; Hợp phần B: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; Hợp phần C: Hỗ trợ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn; hợp phần D: Hỗ trợ thực hiện và quản lý dự án.

Dự án được thực hiện tại 7 tỉnh của ĐBSCL bao gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Mục tiêu chung của dự án là bảo vệ và tăng cường việc sử dụng tài nguyên nước một cách tổng hợp tại 7 tỉnh ở phía tây của vùng ĐBSCL,  nhằm tăng lợi ích từ sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức sống và tăng tốc các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu.

(Theo dwrm)