Phát triển và thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển ở cấp địa phương ở Việt Nam – Vietadapt II

MrCongTháng 10 năm 2015, tại Hà Nội, được sự nhất trí của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước và Phân viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu miền Nam phối hợp với Cục Địa chất Phần Lan tổ chức Hội thảo lần 1 “Phát triển và thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển ở cấp địa phương ở Việt Nam” – Vietadapt II.

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đại diện Phân viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục địa chất Phần Lan, các sở TNMT Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Quản lý tài nguyên nước, Hội địa chất thủy văn Việt Nam và các chuyên gia về tài nguyên nước.

BaoThanh

Philipp

Daibieuthamdu

(Hồng Nhung – NAWAPI
Nguồn: Trung tâm CB&DBTNN)