Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi hoãn công trình thủy điện Sayabury

tt536Hơn 260 tổ chức phi Chính phủ cùng với các chuyên gia môi trường từ 51 quốc gia trên thế giới kêu gọi Chính phủ Lào trì hoãn hoặc hủy bỏ dự án xây dựng công trình thủy điện Sayabury trên sông Mekong, vì họ cho rằng, công trình thủy điện này có tác động tới môi trường, tài nguyên nước, hệ sinh thái và sinh kế của cộng đồng dân cư liên quan.

Giám đốc Hiệp hội bảo vệ Môi trường và Văn hóa (CEPA) Tep Bunrith cho biết, mới đây các chuyên gia về môi trường quốc tế đã đến nghiên cứu tác động của dự án đập thủy điện này, sau một năm nghiên cứu các chuyên gia đã phản đối kế hoạch này vì nó sẽ tác động đến môi trường, biến đổi khí hậu, lĩnh vực nông nghiệp, hệ sinh thái, đặc biệt tác động khá mạnh đến dân cư sống phụ thuộc vào dòng sông Mekong. Các chuyên gia môi trường nhận định rằng, mặc dù họ đến nghiên cứu dự án này một năm, tuy nhiên họ vẫn chưa xác định hết các tác động từ công trình thủy điện Sayabury, vì vậy họ đề nghị Ủy ban sông Mekong (MRC) ít nhất phải tham vấn trong thời gian 10 năm nữa. Ông Tep Bunrith nói: “Điểm quan ngại là vấn đề tác động của nó đến nguồn tài nguyên nước, cá, môi trường và nhiều hệ sinh thái mà chúng tôi đòi hỏi phải có thời gian tham vấn nhiều hơn. Chúng tôi cũng đề nghị MRC tham vấn kỹ hơn. Phải xác định, lợi ích từ đập thủy điện này nó phù hợp với sự thiệt thòi hay làm ảnh hưởng đến dân cư trên dòng chính Mekong nhiều hơn”.

Trưởng Ban chấp hành Diễn đàn Tổ chức phi Chính phủ (NGO Forum) Chhit Sam Art cho biết, trong số quốc gia thuộc MRC, Lào là nước có lợi nhất từ đập thủy điện Sayabury, trong khi lượng thủy sản của các nước liên quan sẽ giảm mạnh và làm thay đổi chế độ dòng chảy sâu sắc. Ông nói rằng, các nước cần phát triển nhưng không phải phát triển để hy sinh môi trường. Ông Chhit Sam Art hy vọng rằng, MRC sẽ suy nghĩ những báo cáo mà nhóm chuyên gia cũng như các tổ chức phi Chính phủ báo cáo.

Giám đốc Hiệp hội bảo vệ Môi trường và Văn hóa (CEPA) Tep Bunrith cũng cho biết, hiện nay Campuchia đang nghiên cứu hai công trình thủy điện, Thái Lan lên dự án hai công trình và Lào có 8 dự án. Trong đó dự án đập thủy điện Sayabury đang tham vấn được coi là gây tác động nhiều nhất. Trong trường hợp này, nếu Lào có thể xây dựng đập Sayabury, thì đương nhiên các dự án tiếp theo cũng sẽ có thể xây dựng. Việc này, không chỉ người dân Campuchia là người lo ngại, mà Việt Nam là nước nằm phía dưới sông Mekong cũng bày tỏ quan ngại”.

 

 

 
 

(Theo Monre.gov.vn)