Nhiều kết quả trong giai đoạn I Dự án Nâng cao năng lực và Bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam

Ngày 4/5, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên thiên nhiên Cộng hòa Liên bang Đức (BGR)tổ chức Hội thảo đánh giá Kết quả giai đoạn I và tiến độ giai đoạn II Dự án “Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch và điều tra tổng hợp tài nguyên nước ngầm”. Đây là Dự án do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ và được triển khai tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Quảng Ngãi và Sóc Trăng nhằm nâng cao năng lực bảo vệ nước ngầm.Dự án xác định trong giai đoạn I sẽ triển khai tại Nam Định và giai đoạn II sẽ được triển khai tại 4 tỉnh còn lại.

Ông Jens Boehme, Cố vấn trưởng Dự án cho biết, trong giai đoạn I Dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận làm cơ sở để triển khai giai đoạn II của Dự án được tốt hơn. Dự án đã thiết lập được 10 trạm quan trắc tự động tài nguyên nước dưới đất tại Nam Định. Số liệu thu thập được từ các trạm quan trắc này sẽ là cơ sở giám sát, quản lý nước dưới đất và phục vụ công tác mô phỏng, dự báo tài nguyên nước.

 vv97

 Ngoài ra, Dự án đã tổ chức 2 khóa học về sử dụng phần mềm ArcGis trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước cho các cán bộ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và các Sở TN&MT thuộc Dự án. Các chuyên gia Dự án cũng đã tiến hành nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước, nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như giúp họ bước đầu làm quen với việc xây dựng mô hình số địa chất thủy văn. Bên cạnh đó, Dự án còn tổ chức hội thảo đi đến thống nhất được cấu trúc nền cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên nước (TNN) với chuyên gia Bỉ làm cơ sở để Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xây dựng CSDL TNN cho tỉnh Nam Định và Thanh Hóa…

Theo ông Jens Boehme, từ giai đoạn I có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm là các bên cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện để hoàn thành mục tiêu của Dự án; các công việc cụ thể hoặc cam kết giữa các bên cần được thể hiện trong các biên bản ghi nhớ một cách rõ ràng…

Trong giai đoạn II Dự án sẽ triển khai việc nâng cao năng lực bảo vệ tài nguyên nước ngầm ở thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Sóc Trăng, Quảng Ngãi. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của giai đoạn I như tổ chức thu thập thường kỳ số liệu quan trắc ở tỉnh Nam Định; hoàn thiện mô hình số nước dưới đất và chuyển giao cho tỉnh; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu Dự án…

Tại Hội thảo, ông Frank Wagner, chuyên gia Dự án đã trình bày kết quả nghiên cứu và đưa ra một số khuyến cáo cho công tác quản lý nước ngầm ở Nam Định. Các đại biểu đã thảo luận để rút kinh nghiệm việc thực hiện giai đoạn I và đề xuất một số hướng để triển khai giai đoạn II tại các tỉnh còn lại được sát thực tế và phù hợp với tình hình của địa phương.

 

 vv98

vv99

 

 

(Theo Monre.gov.vn)