Nguồn nước đang bị khai thác quá giới hạn cho phép

Đó là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị của Ban Điều phối chung Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước quốc gia” do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức mới đây, tại Hà Nội.
Các báo cáo tại Hội nghị đều có chung nhận định tình trạng nguồn nước ở Việt Nam đang bị khai thác quá giới hạn cho phép. Theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế về tài nguyên nước, ngưỡng khai thác được phép giới hạn trong phạm vi 30% lượng dòng chảy. Thực tế hiện nay, hầu hết các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã và đang khai thác hơn 50% lượng dòng chảy. Việc khai thác nguồn nước đã làm suy thoái nghiêm trọng về số lượng và chất lượng tài nguyên nước trên các lưu vực sông lớn của Việt Nam như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai… Ngoài ra, theo kết quả quan trắc các hệ thống sông chính trên cả nước, nhiều chất ô nhiễm trong nước có nồng độ vượt quá tiêu chuẩn cho phép dao động từ 1,5 đến 3 lần. Tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài trong nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của dân cư và làm mất mỹ quan các khu vực. Vì vậy việc nâng cao năng lực của các tổ chức, cán bộ tham gia công tác bảo vệ môi trường nước tại Trung ương và địa phương là rất cấp thiết.
(Theo Monre.gov.vn)