Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước theo mô hình mới

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Cục quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Đại sứ quán Bỉ, Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC) đã họp đánh giá quá trình thực hiện Dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam (CAPAS) sau 4 năm thực hiện (11/2008 – 12/2012) tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Ninh Thuận, Bình Định và Phú Yên.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai phát biểu nhấn mạnh: Đây là Dự án thực hiện đồng bộ theo mô hình mới NEX (quốc gia điều hành) áp dụng cho 7 tỉnh, thành phố từ miền Bắc đến miền Trung. Dự án đã góp phần thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và hệ thống thông tin tài nguyên nước; xây dựng kế hoạch bảo vệ và thiết lập hệ thống quan trắc tài nguyên nước; xây dựng chiến lược truyền thông và kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng; nâng cao năng lực nhân sự của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý tài nguyên nước…
Ông Martin Junker, Cố vấn trưởng Dự án CAPAS cũng khẳng định: Dự án đã có nhiều mô hình hay, đem lại hiệu quả cao nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước như mô hình “Dòng sông quê em”, “Đoạn sông tự quản”, “Hương ước bảo vệ tài nguyên nước”; điểm thông tin cơ sở về tài nguyên nước…
Hiện nay, Dự án đã đánh giá được toàn bộ nước mặt và nước dưới đất, thu thập được các cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, xây dựng khung thể chế, quy định về sử dụng tài nguyên nước và xây dựng hệ thống quan trắc tài nguyên nước tại 7 tỉnh, góp phần nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và ý thức của cộng đồng trong sử dụng tài nguyên nước.
(Theo Monre.gov.vn)