Một số hình ảnh tại Hội thảo “ Tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước”

Hội thảo “ Tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước” đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau đây là một số hình ảnh tại Hội thảo.

tt900

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo

tt899

Ông Jens BoehmeCố vấn trưởng của Dự án BGR tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội thảo

tt885

Đồng chí Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội thảo

tt884

Đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội thảo

tt888

Đồng chí Dương Văn Khánh – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN đại diện nhóm thảo luận của mình trình bày kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm

tt887

Đồng chí Phạm Quý Nhân – PPGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN đại diện nhóm thảo luận của mình trình bày kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm

tt886

Đồng chí Nguyến Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Dự báo TNN TNN đại diện nhóm thảo luận của mình trình bày kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm

tt883

Toàn cảnh Hội Thảo
(Thanh Sơn – Trung tâm Tư lệu và Thông tin TNN)