LHQ kêu gọi sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

tt633LHQ khẳng định cần có biện pháp các nền kinh tế trở lại con đường phát triển bền vững, thân thiện với môi trường
Tại kỳ họp thứ 19 Ủy ban LHQ về Phát triển bền vững (UNCSD) ngày 2/5, LHQ đã kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng đạt được thỏa thuận về một chương trình chung, nhằm sử dụng an toàn và hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên của Trái đất.

UNCSD cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của việc sản xuất và tiêu dùng không bền vững đối với các hệ sinh thái, đồng thời khẳng định nhu cầu cấp bách phải thay đổi các mô hình sản xuất và tiêu dùng để đưa các nền kinh tế trở lại con đường phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Các mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện đại đã đặt nhân loại trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khan hiếm nước và các nguồn tài nguyên, sự suy thoái nghiêm trọng của môi trường.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề kinh tế – xã hội Sa Tổ Khang nhấn mạnh, trên phạm vi toàn cầu, sản xuất và tiêu dùng không bền vững đã đe dọa khả năng hỗ trợ sự sống của Trái đất. Sự mất cân bằng sinh thái ngày càng rõ ràng và nguy hiểm với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ngày càng tăng; số loài động, thực vật bị đe dọa tuyệt chủng ngày càng lớn; tốc độ mất rừng ngày càng cao cũng như sự suy giảm nghiêm trọng của nguồn cá trên biển và đại dương.

Ông Sa Tổ Khang cho rằng trong bối cảnh hiện nay, UNCSD cần phát động kế hoạch hỗ trợ các nước thực hiện các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Kỳ họp năm 2011 của UNCSD sẽ xem xét các chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, tăng cường an toàn trong sử dụng hoá chất, cải thiện quản lý nguồn nước, vận tải và khai khoáng./.

(Theo moitruong.com.vn)