Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết hai văn bản ghi nhớ với Hàn Quốc

 

Bat_tay_Tong_thong_KoreanTrong những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ Môi trường Hàn Quốc, Bộ Đất đai – cơ sở hạ tầng – Giao thông Hàn Quốc và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt trao đổi các đoàn nghiên cứu khảo sát, hội thảo, hội nghị để tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm quản lý và chuyên môn nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Một số đơn vị đã có những dự án và các cam kết hợp tác cụ thể về chuyên môn cũng như định kỳ tổ chức đối thoại, thảo luận về chính sách pháp luật, hướng phát triển và ứng dụng công nghệ trong công tác nghiên cứu chuyên sâu…

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 năm 2013; nhằm tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện của đất nước, sáng 9/9, tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký hai (02) Bản ghi nhớ hợp tác cấp Bộ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cụ thể là:

i) Bản ghi nhớ hợp tác về  cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian và quản lý đất đai với Bộ Đất đai – cơ sở hạ tầng – Giao thông Hàn Quốc có phạm vi rộng cho các lĩnh vực: trắc địa, đo đạc bản đồ, viễn thám và quản lý đất đai.

ii) Bản ghi nhớ hợp tác về Môi trường với Bộ Môi trường Hàn Quốc thay thế cho Bản ghi nhớ về Môi trường đã ký ngày 19/4/2011.

BT_ky_hop_tac

Theo monre.gov.vn