Khuyến khích khai thác sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả

“Bảo vệ nguồn nước và tăng trưởng xanh” là chủ đề chính của Hội thảo do Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh toàn cầu Hàn Quốc (GGGI) phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 20/9.  

   Tại Hội thảo, các giảng viên, chuyên gia của các trường đại học Việt Nam, Hàn Quốc đều nhận định rằng, nước có một vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của con người; do đó, cần phải bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên nước, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho mỗi quốc gia trên thế giới. Quản lý bền vững và khai thác hợp lý tài nguyên nước sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển nền kinh tế hiện hành sang nền kinh tế xanh có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

   Muốn vậy, cần khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, đầu tư công trình khai thác, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ vốn để nghiên cứu và xây dựng công trình bảo vệ nguồn nước; huy động sự đóng góp tài chính của mọi thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư trong bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra; xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn nước và cung cấp dịch vụ nước…

   Hiện nay, xu thế nước biển dâng, nước mặn xâm thực ở mức độ cao tại nhiều khu vực, đã làm tăng mức độ khó khăn cho việc cấp nước sinh hoạt và phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển bền vững môi trường nước càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc sử dụng nước của các nước thượng nguồn và sự cạnh tranh giữa các đối tượng sử dụng nước ngày một gia tăng.    

   Ngày 21/9, các đại biểu sẽ có buổi khảo sát môi trường nước tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nhằm đề ra các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống đồng ruộng sinh thái, để phát triển kinh tế xanh đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng nước sạch khi có thiên tai xảy ra.    

(Theo Monre.gov.vn)