Hợp tác phát triển công nghệ xử lý và bảo vệ tài nguyên nước với Tập đoàn SEWON, Hàn Quốc

IMG_2913Ngày 22/6/2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc Họp ký kết Hợp tác phát triển công nghệ xử lý và bảo vệ tài nguyên nước với Tập đoàn SEWON – Hàn Quốc. Tham dự cuộc họp, về phía Trung tâm QH&ĐTTNNQG gồm có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, ông Bùi Du Dương – Phó Trưởng ban Quan trắc tài nguyên nước; đại diện Tập đoàn SEWON gồm có ông KIM RYU IL – CEO Tập đoàn SEWONENG CO., LTD.

Mở đầu cuộc họp, ông Bùi Du Dương – Phó Trưởng ban Quan trắc Tài nguyên nước đã giới thiệu về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, lịch sử hình thành và phát triển, quy mô cũng như các dự án, đề tài mà Trung tâm đã và đang thực hiện.

IMG_2900

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cho rằng, các giải pháp xử lý chất lượng nước tại Việt Nam còn đang thiếu và yếu. Ông mong muốn tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu về chất lượng nước tại các vùng trên lãnh thổ Việt Nam, vì vậy, cần có các giải pháp công nghệ xử lý nước tiên tiến đáp ứng được nhu cầu chất lượng nước hiện tại, mong muốn hợp tác lâu dài và chặt chẽ với SEWON về các giải pháp công nghệ xử lý nước.

IMG_2901

Hiện tại, NAWAPI đang thực hiện nhiều công trình, dự án liên quan đến công nghệ xử lý nước (tiêu biểu như dự án Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước…), vì vậy các giải pháp công nghệ xử lý nước rất quan trọng, cần tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

IMG_2899

Tập đoàn SEWONEND CO., LTD là một tập đoàn của Hàn Quốc chuyên cung cấp các công nghệ môi trường thân thiện và công nghệ xử lý nước. Tại cuộc họp, ông KIM RYU IL – CEO SEWONEND CO., LTD đã giới thiệu sơ lược về Tập đoàn SEWON, giới thiệu về các công nghệ xử lý nước mà tập đoàn cung cấp, từ xử lý nước sinh hoạt (tại vùng đồng bằng hoặc vùng núi đều có các công nghệ xử lý nước tương ứng) cho đến xử lý nước công nghiệp, nước thải với công suất lớn. Ông cho rằng công nghệ xử lý mà SEWON cung cấp rất thích hợp với việc xử lý nước tại vùng núi ở Việt Nam.

IMG_2897

Cuối cuộc họp, 2 bên đã thống nhất trao đổi hợp tác giữa NAWAPI và SEWON. SEWON sẽ cung cấp cho NAWAPI các giải pháp công nghệ xử lý nước tiên tiến.

IMG_2913

(Hoàng Hưng – TTDLQH&DTTNN)