Hợp tác phát triển trong ngành nước giữa các doanh nghiệp Australia và Việt Nam

Chiều 18/10, Văn phòng phát triển Thương mại Chính phủ Australia tổ chức hội thảo giới thiệu chuyên môn ngành nước của Australia trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, xử lý nước và các hạ tầng liên quan.

Đây là một trong những chương trình phát triển ngành nước Việt Nam 2011 của phái đoàn gồm 8 công ty Australia sang thăm TPHCM từ ngày 19 đến ngày 23/10. Đoàn đến TPHCM sẽ tìm hiểu cơ hội đầu tư trong ngành nước của Việt Nam như quản lý tài nguyên nước, xử lý nước và các hạ tầng liên quan khác. Đây cũng là cơ hội hợp tác để các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nước của Australia và các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam cùng tìm cách giải quyết các thách thức nan giải của ngành nước Việt Nam.

 

 

(Theo Phan Khanh – voh.com.vn)