Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước Việt – Lào

vv11Ngày 1/12 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) đã tổ chức diễn đàn khoa học Việt – Lào với chủ đề “Tài nguyên nước và phát triển bền vững: Góc nhìn từ Lào và Việt Nam”.
Mục tiêu chính của diễn đàn là tăng cường chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng khoa học giữa hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa các tổ chức trong khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Diễn đàn đã nhận được sự ủng hộ và tham gia của nhiều cơ quan khoa học Lào và Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Theo đánh giá của các nhà khoa học tại Diễn đàn, dưới sức ép phát triển, tài nguyên nước ở nội địa và liên quốc gia Việt – Lào đang đứng trước hiện trạng suy thoái bởi các hoạt động đầu tư cho phát triển thủy điện, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản…

Tại Diễn đàn, đại biểu hai nước đã chia sẻ về hoạt động quản lý tài nguyên nước, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, phát triển thủy điện… cũng như kinh nghiệm và bài học của mỗi bên trong các vấn đề liên quan.

Việc phát triển bất cứ đập thủy điện nào trên sông Mê Kông ở cả dòng nhánh và dòng chính của Việt Nam và Lào cần phải tính toán đầy đủ các tác động môi trường và xã hội trước khi xây dựng, đặc biệt là các tác động tới cộng đồng địa phương và đa dạng sinh học – là ý kiến được tất cả các đại biểu tại Diễn đàn đồng thuận.

Đánh giá Diễn đàn là một cơ hội tốt để các nhà khoa học các nước lưu vực Mê Kông chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn cũng như các mối quan tâm chung, các đại biểu cho rằng cần có nhiều hơn nữa các cuộc đối thoại tương tự để góp phần thúc đẩy hợp tác nhằm quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên vì hòa bình và phát triển bền vững trong khu vực.
 

Tác giả bài viết: ThienNhien.Net